Takaisin artikkeleihin

Uusi tulkinta kuvasta, tekstistä ja Derridasta arkkitehtuurissa

Arkkitehti Sari Tähtinen on lisännyt uuden, kiehtovan luvun arkkitehtuurin teoriaan väitöskirjallaan Writing architecture: Textual image practices – a textual approach in architectural research (Aalto ARTS Books, 2013). Tutkimus tarkastelee kuvien asemaa ja niiden epätäsmällistä, alati muuntuvaa olemusta arkkitehtuurissa.Tähtisen lähtökohtana on käsitys kuvista arkkitehdin työhön olennaisesti kuuluvana elementtinä. Arkkitehti on kuvien tekijä. Tähtinen osoittaa, etteivät kuvat kuitenkaan ole lainkaan niin yksinkertaisesti käsitettäviä kuin yleensä oletetaan. Ne ovat pikemminkin eräänlaisia monimuotoisia kenttiä: kompleksisia ja kerroksellisia tekstuaalisia rakennelmia. Jokainen katsoja näkee kuvan eri tavalla. Käsitys kuvan merkityksestä muuntuu sitä mukaa, kun katsoja ottaa huomioon kuvan eri osatekijöitä ja kuvan eri kerrokset ottavat osaa tulkintaprosessiin.Väitöskirja esittää 'tekstuaalista lähestymistapaa' osaksi arkkitehtuurin tutkimusta. Lähestymistavan avulla voidaan tavoittaa hienosyiset kuvan synty ja kuvan luku -prosessit ja siten myös hahmottaa eri kuvallisten tulkintojen välisiä yhtymäkohtia ja yhteyksiä.  Tekstuaalisen lähestymistavan käsite tarkoittaa tässä yhteydessä Jacques Derridan inspiroimaa tutkimusasennetta.
Derridalla on arkkitehtuurin kontekstissa vielä paljon annettavaa. TkT Helena Teräväinen arviossaan, AU 12/2013, s. 32.
Tutkimus analysoi Derridan näkemyksiä ja tekstuaalista lähestymistapaa suhteessa suuren mittakaavan urbaaniin Euralille-projektiin. Euralille tarjoaa toimivan esimerkin tilanteista, joissa jo itse suunnitteluprojekti on niin iso ja kompleksinen, ettei sitä voida rajata selkeästi. Näin monimuotoisen urbaanin projektin hallinta perinteiseen tapaan kuvien kautta ei siten ole mahdollista. Tähtisen väitöskirja osoittaa ansiokkaasti, kuinka Jacques Derridan laajasta filosofisesta tuotannosta löytyy vielä paljon aineksia arkkitehtuurin teorian uudistamiseen.Arkkitehti, TkT Sari Tähtinen työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK:ssa.[caption id="attachment_730" align="aligncenter" width="212"]Sari Tähtinen. Writing Architecture: Textual image practices – a textual approach in architectural research (väitöskirja). Aalto ARTS Books 2013 Sari Tähtinen. Writing Architecture: Textual image practices – a textual approach in architectural research (väitöskirja). Aalto ARTS Books 2013[/caption]