Takaisin artikkeleihin

Uusi yhteishanke tähtää suomalaisen arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun kansainvälisen näkyvyyden nostamiseen uudelle tasolle

three logos

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Fashion Finland ry ja Finnish Design Info -hanke päivittävät yhteistyössä Finnish Design -brändiä ja vahvistavat Suomen maakuvaa arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun avulla.

Maailmalla design-käsitteeseen luetaan arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu. Myös Finnish Designin kansainvälisesti tunnetuimmat nimet ovat näiltä kolmelta suunnittelualalta. Design tunnetaan asiantuntijapiireissä Suomen vahvuutena, mutta suuremman yleisön saavuttamisessa riittää vielä työtä. Kansainvälisissä maabrändivertailuissa, kuten Anholt-Ipsos Nations Brands Indexissä (linkki), Suomi oli viime vuonna sijalla 15, kun taas esimerkiksi Ruotsi ylsi sijalle yhdeksän. Ero käy ilmi erityisesti kategoriassa kulttuuri, johon selvityksessä sisältyy myös tunnetut kuluttajabrändit.

Nyt kolme suunnittelualojen viestinnällistä toimijaa – Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Fashion Finland ry (FaFi) ja Finnish Design Info -hanke (FDI) – alkavat yhteisvoimin vahvistaa arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tavoitteena on luoda ketterä ja asiantunteva verkosto tukemaan Suomen maakuvatyötä ja nostamaan esiin maamme uutta osaamista arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun aloilla sekä näin edistämään myös liiketoiminnallisia menestymisen mahdollisuuksia.

Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen herättämä kiinnostus antaa vauhtia

Yhteishankkeen kautta pyritään voimistamaan suunnitteilla olevan uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon – AD-museohankkeen – synnyttämää kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria, muotia ja muotoilua kohtaan. Suunnitelmissa on muun muassa yhteisiä tapahtumia ja viestinnällistä yhteistyötä, joissa kolme suunnittelualaa esiintyvät yhdessä.

”Vaikka aloillamme on kullakin omat erityispiirteensä, meillä on paljon yhteisiä tavoitteita. Erityisesti matkailu, kansainvälinen näkyvyys sekä hyvä suunnittelu ovat asioita, joissa synergiamme kohtaavat”, Archinfon toiminnanjohtaja Katarina Siltavuori sanoo.

”Maailmassa on tilaa ja tilausta suomalaiselle muodille, muotoilulle ja arkkitehtuurille, mutta niistä pitää päästä kertomaan nykyistä laajemmin maamme rajojen ulkopuolella. Kun me kolme toimijaa yhdistämme voimamme, saamme auki sellaisia ovia ja ikkunoita, jotka pysyisivät muuten suljettuina”, Fashion Finland ry:n liiketoimintajohtaja Sami Sykkö toteaa.

”Kisa huomiosta maailmalla kovenee jatkuvasti. Samalla kuitenkin avautuu uusia mahdollisuuksia. Finnish Design on Suomen vahvimpia brändejä, mutta kuten kaikki brändit, se tarvitsee uudistamista”, Finnish Design Info -hankkeen projektipäällikkö Katja Lindroos jatkaa.

Yhteishanke luo uusia toimintamalleja

Helmikuussa 2022 käynnistyvää yhteistyöhanketta on valmisteltu syksyllä 2021, ja se on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 160 000 euron pohjarahoituksen. Rahoitukseen sisältyy Finnish Design Info -hankkeen jatko vuodelle 2022.

Noin puolet summasta varataan konkreettiseen viestintätyöhön. Archinfon, FaFin ja FDI:n yhteisen, kansainväliselle yleisölle suunnatun viestintäkampanjan ydinteemana on kestävä siirtymä: mitä ratkaisuja suomalainen arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu tarjoavat aikamme suurimpaan globaaliin haasteeseen.

Viestintätekojen lisäksi vuoden aikana kartoitetaan yhteistyöverkoston toimintamalleja. Yhteiseen selvitykseen osallistuvat kaikki yhteishankkeen taustaorganisaatiot, joiden lisäksi mukaan kutsutaan muita arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun toimijoita eri puolilta Suomea.

Yhteistyön suunnittelu alkoi kesällä 2021 Fashion Finland ry:n aloitteesta, ja selvityksen koordinointivastuu on Finnish Design Info -hankkeella. Yhteishankkeen lähtökohtana on löytää kestävä pohja viestinnällisen yhteistyön jatkamiselle ja kehittämiselle tulevina vuosina.


Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo luo kiinnostusta arkkitehtuuria kohtaan ja lisää rakennetun ympäristön arvostusta. Archinfo vahvistaa arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttaa rakennetun ympäristön kehittymiseen kohti kestävämpää huomista. Archinfo tekee suomalaisen arkkitehtuurin arvoja ja osaamista tunnetuksi kansainvälisesti.

Vuonna 2013 toimintansa aloittanut Archinfo on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta kahdeksasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta. Sen perustajajäseniä ovat viisi keskeistä arkkitehtuurin alan toimijaa: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto -säätiö.


Fashion Finland ry (FaFi) on suomalaisen muotialan yhteisö, tietokanava ja media, joka pyrkii kasvattamaan muotikaupan näkyvyyttä ja arvostusta, tukemaan muotikauppojen ja -kauppiaiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistämään alan yhteistyötä ja muodin kulttuuria Suomessa.

Muotikauppa tuo Suomeen työpaikkoja ja arvonlisää, elävöittää kaupunkeja, rakentaa kulttuuria. Fashion Finland on toimialan ääni mediassa ja yhteiskunnassa, sekä muodin liiketoiminnasta kiinnostuneiden sekä sen parissa työskentelevien foorumi.

Linkki FaFi:n sivuille


Finnish Design Info eli muotoilun tiedotuskeskus -hanke edistää suomalaisen muotoiluosaamisen kansainvälistymistä viestimällä muotoilun vaikuttavuudesta, vahvistamalla vuorovaikutusta ja käynnistämällä Finnish Designin näkyvyyttä lisääviä projekteja yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Finnish Design Info -hankkeen käynnisti vuonna 2020 kuusi Suomen muotoilualan keskeistä toimijaa: Aalto-yliopisto, Design Forum Finland, Designmuseo, Grafia, Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) ja Ornamo. Vuonna 2022 tavoitteena on toiminnan vakinaistaminen ja laajentaminen.

Linkki Finnish Design Infon sivuille