Takaisin artikkeleihin

Väitös asuntosuunnittelusta: asunto tuotteena

Rivitalon julkisivuon tehty puusta, ikkunoiden kehykset ovat mustat ja eri asunnot on jaettu valkoisella ristikolla.

Asuntotuotantoa 1960-luvulta: Kortepohja, Jyväskylä, arkkitehdit Bengt Lundsten ja Esko Kahri.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 16.4.2014 tarkastettu TaM Antti Pirisen muotoilun alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastelee asuntoa tuotteena teollisen tuotannon, käyttäjien ja muotoilun näkökulmista. Se avaa sosiaalisen ja teknologisen muutoksen sekä niihin kytkeytyvän muotoilutoiminnan laajenemisen vaikutuksia asuntorakentamiseen. Tutkimuksen keskeinen väite on, että yksittäisyydestään ja paikallisuudestaan huolimatta asunto ja asuminen muistuttavat yhä enemmän muita teollisia tuotteita.Tutkimuksessa sovelletaan käyttäjäkeskeisen muotoiluntutkimuksen menetelmiä asumisen kentälle. Kaupunkimaista asumista Suomessa lähestytään kahden tapauksen kautta, joita analysoidaan saman teoreettisen kehikon avulla. Ensimmäisessä tapauksessa kuvataan asumisen tuotteistumista viiden Suomessa toteutetun asumiskonseptin sekä asuntokehittäjien haastattelujen kautta. Toisessa tapauksessa luodataan asumisen jokapäiväistä käyttökokemusta neljänkymmenen neljän asukkaan kanssa toteutetun käyttäjätutkimuksen valossa.Osoittautui, että asunto tuotteena ulottuu asuntoarkkitehtuuria laajemmalle. Se muodostaa heterogeenisen yhdistelmän muotoiltavissa olevia ja materiaalisuuden asteeltaan vaihtelevia elementtejä, jotka sijoittuvat rakennetun ympäristön eri tasoille sisältäen myös teknologiaan, palveluihin, yhteisöön ja omistajuuteen liittyviä tekijöitä. Asuntotuotteen elementit palvelevat tuottajien ja käyttäjien strategioita ja niiden arvo ja merkitykset määrittyvät osin yksilöllisesti. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa urbaanin asuntotuotannon kehittämiseksi ja osoittaa, että nykyisessä asuntokehitysprosessissa on useita pullonkauloja, jotka hidastavat uusien konseptien leviämistä ja asuntotarjonnan monipuolistamista. Tutkimus avaa käsitteellisen ja strategisen suunnittelun mahdollisuuksia asumisen ihmiskeskeisessä monipuolistamisessa.Pirinen_kansiTaM Antti Pirisen väitöskirja Dwelling as Product. Perspectives on Housing, Users and the Expansion of Design tarkastettiin 16.4.2014. Vastaväittäjänä toimi professori Sten Gromark (Chalmers University of Technology). Kustoksena toimi professori Pekka Korvenmaa.Lisätietoja kirjasta: Aalto ARTS Books -kirjakauppa.