Takaisin artikkeleihin

Väitös Oulussa 12.12.2014: Arkkitehtuurin laadun yhteys asuntojen hintaan

Kansi, jossa lukee: Janne Pihlajaniemi, Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat.

Arkkitehti Janne Pihlajaniemi (s. 1970) väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 12.12.2014. Arkkitehtuurin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat. Empiirinen tutkimus Helsingin kantakaupungin alueelta (Architectonic quality and housing prices. An empirical research of Helsinki Downtown area). Vastaväittäjinä toimivat professori Matti Rautiola Rakennustietosäätiöstä ja professori Marko Terviö Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Rainer Mahlamäki.Tutkimuksessa on tarkasteltu Helsingin eteläisen kantakaupungin alueen rakennuksia sekä niissä tehtyjä asuntokauppoja vuosina 1980–2008. Väittelijä on tutkinut kerrostaloasunnoista maksettuja myyntihintoja ja selvittänyt kuluttajien arvostuksia ja maksuhalukkuutta. Analyysimenetelmänä on käytetty taloustieteissä asuntojen hintojen tutkimisessa yleisesti käytettyä tilastomatemaattista menetelmää, jonka avulla muut asuntojen hintoihin yleisesti vaikuttavat tekijät kuten esimerkiksi sijainti ja asunnon kunto on pystytty kontrolloimaan. Analysoitavista rakennuskohteista on kerätty tiedot suunnittelijoista sekä tilastotietoja suunnittelijoiden kokemuksen ja ansioituneisuuden mittaamiseksi. Myös rakennusten arkkitehtoninen tyyli  ja asunnoista mahdollisesti avautuvat näkymät on tutkittu.Väitöstutkimuksen perusteella sekä rakennussuunnittelijan koulutus että joidenkin suunnittelijan kokemukseen ja ansioituneisuuteen liitetyt muuttujat ovat asuntojen hintaa nostavia tekijöitä. Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa sijaitsevat asunnot ovat arvostetumpia eli ne saavat hintapreemion verrattuna muulla koulutustaustalla suunnitelluissa rakennuksissa sijaitseviin asuntoihin. Myös rakennuksen arkkitehtoninen tyyli ja arkkitehtoninen arvostus ovat selkeästi yhteydessä asuntojen hintoihin. Tyylisuunnista arvostetuin Helsingin kantakaupungin alueella on tämän tutkimuksen perusteella jugend-tyyli. Niin ikään arkkitehtoniselle näkymälle löydetään tutkimuksessa selkeä yhteys asuntojen hintoihin. Tämä vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että rakennusten arkkitehtonisella laadulla on myös niiden ympäristöön kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan Apaja-salissa (Aleksanterinkatu 4–6) kello 12. Pihlajaniemen tutkimus on julkaistu Acta Universitatis Ouluensis Architectonica -sarjassa. Julkaisu on saatavilla pdf-muodossa osoitteesta jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0692-9.[caption id="attachment_2718" align="aligncenter" width="237"]Arkkitehti Janne Pihlajaniemi (s. 1970) väittelee Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa 12.12.2014. Arkkitehti Janne Pihlajaniemi (s. 1970) väittelee Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa 12.12.2014.[/caption]Pihlajaniemen väitöskirja on ladattavissa pdf-muodossa osoitteessa herkules.oulu.fi/isbn9789526206929/isbn9789526206929.pdf.