Takaisin artikkeleihin

Väitöstilaisuus Oulussa 5.12.2014: arkkitehti Erkki Koiso-Kanttilan ura funktionalismista rationalismiin

Kansitus scaled

Anu Soikkeli väittelee perjantaina 5.12.2014 klo 12.15 Oulussa arkkitehti Erkki Koiso-Kanttilan  pitkästä urasta ja suunnitteluideologiasta suhteessa suomalaisen yhteiskunnan muutokseen. Arkkitehti, tekniikan tohtori Soikkelin tekemä monitieteinen tutkimus "Arkkitehti ja yhteiskunta. Erkki Koiso-Kanttilan (1914–2006) ura funktionalismista rationalismiin" kuuluu arkkitehtuurin historian alaan ja ilmestyy Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen sarjassa.

Väitöstiedote

Väittelijä: Tekniikan tohtori, arkkitehti Anu Soikkeli Humanistinen tiedekunta, historian oppiaineVäitöstilaisuus: 05.12.2014 klo 12:15 Väitöstilaisuuden paikka: Linnamaa, Kuusamonsali (YB210) Aihe: ”Arkkitehti ja yhteiskunta. Erkki Koiso-Kanttilan (1914-2006) ura funktionalismista rationalismiin”, “Society calls, the architect responds. The career of Erkki Koiso-Kanttila (1914-2006) from functionalist to rationalist” Vastaväittäjä: Professori Marja Tuominen, Lapin yliopisto Kustos: Dosentti Matti Salo, Oulun yliopistoArkkitehti, professori, Oulun yliopiston rehtori Erkki Koiso-Kanttila teki merkittävän elämäntyön suunnittelijana, suunnittelunohjaajana, opettajana ja rakentamisen johtotehtävissä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hänen uransa rakentumista ja hänen suunnitteluideologiansa kehitystä suhteessa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja ennen kaikkea yhteiskunnan arkkitehdin uralle asettamiin haasteisiin.Koiso-Kanttilan ura muotoutui mielenkiintoisella tavalla Suomen lähihistorian merkittävien tapahtumien kautta: sota-aika, pohjoisimman Suomen jälleenrakentaminen, hyvinvointiyhteiskunnan luominen ja siihen liittynyt koulu- ja vanhainkotirakentaminen sekä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoistaminen, johon liittyi alueellistamisen mukanaan tuoma yliopistorakentaminen. Koiso-Kanttilan suunnittelutöiden ja hänen urallaan tekemiensä valintojen perusteella häntä voi luonnehtia yhteiskunnalliseksi arkkitehdiksi, joka vastasi niihin haasteisiin ja tarttui niihin mahdollisuuksiin, joita yhteiskuntamme eri aikoina kohtasi tai tarjosi.Tutkimuksessa tarkastellaan Erkki Koiso-Kanttilan työtä ja toimintaa vuodesta 1941 vuoteen 1982 eli diplomityöstä hänen Oulun yliopiston rakentamisen neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta vetäytymiseensä ja eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Arkkitehtuuri, rakentaminen ja arkkitehdin työ kuvastavat aina omaa aikaansa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti arkkitehtuurin, rakentamisen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, eli sitä, millaisia haasteita ja tehtäviä yhteiskunta suunnittelijoille on eri aikoina tarjonnut ja miten suunnittelijakunta on pystynyt näihin haasteisiin vastaamaan.Kansitus