Takaisin artikkeleihin

Valaistussuunnittelun koulutus – täydennyshaku kevään opintojaksoille auki 4.12. asti

""

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja Savonia-ammattikorkeakoulu järjestävät lukuvuonna 2020–21 valaistussuunnittelua koskevan 60 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden, joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Nyt opintokokonaisuuteen liittyen järjestetään täydennyshaku, jonka kautta voi hakeutua kevään 2021 erillisiin opintojaksoihin. Kevään opintojaksoihin valitaan harkinnan mukaan noin 5–10 opiskelijaa täydentämään nykyisiä opiskelijaryhmiä Oulussa ja Kuopiossa.

Kevään opintojaksoilla keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteisiin

Keväällä 2021 järjestettävillä kolmella 10 opintopisteen laajuisella opintojaksolla keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Monialainen koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.

Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintoihin hakeudutaan opiskelijaksi joko Oulun yliopistoon tai Savonia-ammattikorkeakouluun.

Koulutus on osallistujille maksuton. Hakuaika on 19.11.–4.12.2020. Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta:

Lisätietoa ja hakulomake opintoihin Oulussa tästä linkistä.

Lisätietoa ja hakulomake opintoihin Kuopiossa tästä linkistä.