Takaisin artikkeleihin

Valokeilassa: Hollmén Reuter Sandman

Kolme naista seisoo puistossa.

Hollmén Reuter Sandman

Toukokuun valokeilassa nähdään erityisesti humanitaarisesta arkkitehtuurista tunnettu helsinkiläistoimisto. Monitasoista kestävyyttä ja vankkaa paikallisuutta arvostava Hollmén Reuter Sandman -toimisto on ansioitunut myös näyttelyarkkitehtuurin saralla.

Teksti: Anna Rusi

Saija Hollménin, Jenni Reuterin ja Helena Sandmanin yhteistyö alkoi vuonna 1995, kun kolmikko osallistui kurssille, jonka harjoitustyön pohjalta he suunnittelivat Senegaliin naisille tarkoitetun keskuksen tukemaan naisten yhteistoimintaa. Runsaasti tunnustusta ja palkintoja niittänyt toimisto on suunnitellut kohteita Senegalin lisäksi esimerkiksi Tansaniaan ja Egyptiin.

“Haluamme luoda arkkitehtuuria, joka huomioi paikallisen kulttuurin erityispiirteet, vaalii ja ottaa kantaa ympäristön tilaan ja parantaa kaikkien elinolosuhteita”, arkkitehdit kommentoivat.

Vuonna 2007 Hollmén, Reuter ja Sandman perustivat kansalaisjärjestö Ukumbi ry:n, joka keskittyy projekteihin kehittyvissä maissa. “Ukumbin perustamisvaiheessa olimme jo suunnitelleet Naistentalon Senegaliin. Prosessin aikana huomasimme, ettei arkkitehtitoimisto tai työryhmä pysty tekemään sellaista työtä, mitä tämän tyyppisissä hankkeissa tarvitaan”, toimisto kertoo. Ukumbi on myös Arkkitehdit ilman rajoja -jäsenjärjestö.

Tansanian maaseudulla tytöt voivat joutua kävelemään jopa 30 kilometriä päästäkseen kouluun. Ukumbi ja Hollmén Reuter Sandman suunnittelivat ja rakensivat yhteistyössä Lyra in Africa -kansalaisjärjestön kanssa tyttöjen asuntoloita Iringan alueen yläkouluihin Tansaniassa. kuva: James Kasela

Ukumbi suunnittelee ja toteuttaa rakennukset paikallisten kanssa yhteistyössä sekä jakaa samalla tietoa rakennustekniikoista, joita paikallisyhteisöt voivat hyödyntää jatkossa. “Kansalaisjärjestönä pystymme helpommin keräämään rahoitusta, jakamaan tietoa ja verkostumaan muiden samankaltaisten toimijoiden kanssa”, kolmikko sanoo. Tänä päivänä Ukumbi ry:llä on lähes 200 jäsentä ympäri maailmaa. Järjestölle myönnettiin taiteen valtionpalkinto vuonna 2009 ihmistä kunnioittavan ja paikallista kulttuuria vahvistavan arkkitehtuurin edistämisestä kehitysmaissa.

Hollmén Reuter Sandmanin työtä ohjaavat ekologisen, sosiaalisen ja esteettisen kestävyyden periaatteet. Paikalliset ja kierrätetyt, kohteen ilmastoon sopivat materiaalit ovat tärkeitä lähtökohtia kaikelle suunnittelulle. Esteettinen kestävyys varmistetaan toiminnallisuus, kulttuuri ja ympäröivä tilahierarkia huomioimalla.

Paikallisuudella on myös erityinen roolinsa suunnittelutyössä. Hollmén, Reuter ja Sandman korostavat ympäröivän kulttuurin tuntemuksen tärkeyttä sekä paikallisten erityisosaamista – työtä tehdään aina yhteistyössä rakennusten tulevien käyttäjien sekä alueen osaajien kanssa. 

Concéntrico-festivaalia varten ripustetut linnunpöntöt jäivät paikoilleen myös tapahtuman jälkeen. kuva: Josema Cutillas

Toimisto on kutsuttu osallistumaan useisiin kansainvälisiin arkkitehtuuritapahtumiin. Vuoden 2016 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin pääkuraattori Alejandro Aravena kutsui heidät esittelemään kolme Afrikan-projektiaan päänäyttelyssä, ja esimerkiksi vuoden 2012 biennaalissa heidän installaationsa oli osa Pohjoismaisen paviljongin ryhmänäyttelyä.

Viimeisin kolmikon installaatioista löytyy espanjalaisesta Logroñon kaupungista, jossa järjestettiin huhti–toukokuussa vuosittainen Concéntrico-festivaali. Kaupungin keskustapuiston laidalta voi bongata uudet linnunpöntöt, jotka jäivät paikoilleen myös arkkitehtuuri- ja muotoilufestivaalin päätyttyä.

Bird Houses -installaatio rikastuttaa luonnon monimuotoisuutta kaupungissa. Kierrätysvanerista valmistetut linnunpöntöt on koristeltu puiston näyttävää kivilaatoitusta mukaillen, ja paikallisella osaamisella on jälleen merkkiroolinsa: paikalliset ornitologit auttoivat esimerkiksi tunnistamaan lintulajit, jotka voivat löytää pesintäpaikkansa uusista design-linnunpöntöistä.

Design-linnunpöntöt kiinnostivat festivaalivieraita. kuva: Josema Cutillas

“Festivaalin aikana meidät kutsuttiin työpajaan koululaisten ja opettajien kanssa. Lapset pitivät esityksiä linnuista ja kertoivat meille, että he aikovat tutkia lintujen asumista koko vuoden ajan”, arkkitehdit kertovat.

Omista näyttelyprojekteistaan kolmikolle on erityisesti jäänyt mieleen mittakaavojen kontrastisuus ja erilaiset kohderyhmät. Installaatioiden suunnittelu tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella uusia tulokulmia ja suhteita, joita hyödyntää jatkossa: “Eri projektien mittakaavojen moninaisuus auttaa myös herkistymään olennaisiin asioihin, kun työstämme yhteisöllisiä rakennussuunnitteluprojekteja kehittyviin maihin.”

Inspiraationsa Hollmén, Reuter ja Sandman kertovat löytävänsä asioista, jotka luovat uskoa tulevaan. Kolmikon mielestä onnistunut projekti, riippumatta mittakaavasta, auttaa meitä syventämään suhdettamme ympäröivään maailmaan. "Se sekä lohduttaa että ilahduttaa."

Lue lisää Hollmén Reuter Sandman arkkitehdeista tästä linkistä.

Valokeilassa-sarjassa arkkitehteja tai arkkitehtitoimistoja pyydetään kertomaan kuvilla ja lyhyillä teksteillä toimintaansa ohjaavista arvoista ja suunnitteluperiaatteistaan. Hollmén Reuter Sandman arkkitehtien Valokeilassa-kuvasarjat julkaistaan Archinfon Instagram-tilillä tässä linkissä.

Kaikki tähän asti julkaistut Valokeilassa-kuvasarjat löydät Instagramista tunnisteella #FinArchSpotlight ja artikkelit tästä linkistä.