Takaisin artikkeleihin

Valokeilassa: Nomaji

Neljä naista seisoo ja istuu kivien päällä suuren rakennuksen pihalla.

Erica Nyholm / Nomaji

Arkkitehtuurin valtionpalkinnolla marraskuussa palkitun maisema-arkkitehtitoimiston tavoitteena on luoda elinympäristöjä luonnon ehdoilla.

Nomaji-maisema-arkkitehtien monipuolinen suunnittelijaryhmä sai marraskuussa 2023 Arkkitehtuurin valtionpalkinnon tunnustuksena ansiokkaasta ja uraauurtavasta työstään korkeatasoisen maisema-arkkitehtuurin, uudistavan suunnittelun ja kokonaisvaltaisen kestävyyden alueilla. Maisema-arkkitehtuuria on opetettu Suomessa omassa koulutusohjelmassa vuodesta 1989 lähtien, ja ala on viime vuosikymmenten aikana tullut vahvasti esiin tärkeänä osana rakennetun ympäristön suunnittelua. Nomaji on ensimmäinen maisema-arkkitehtitoimisto, jolle on myönnetty Arkkitehtuurin valtionpalkinto.

Lue Archinfon juttu Nomajin saamasta valtionpalkinnosta.

Anni Järvitalon, Varpu Mikolan, Mari Ariluoman ja Riikka Nousiaisen vuonna 2015 perustaman toimiston suunnittelutöihin lukeutuu laajamittainen tuotanto puisto- ja pihasuunnitelmista aina kokonaisten kaupunkien viherrakennesuunnitelmiin. Archinfon Valokeilassa Nomaji nostaa esiin toimintaansa ohjaavista arvoista ja suunnittelunsa erityispiirteistä kolme teemaa: oppimisympäristöt, luontoon pohjautuva suunnittelu ja rakentaminen ilmastoon sopeutumista varten.

”Perustimme Nomajin kahdeksan vuotta sitten, ja tavoitteenamme oli alusta alkaen tehdä maisema-arkkitehdin roolista merkittävämpi niin viihtyisien ja hyvinvointia tuottavien kaupunkitilojen suunnittelussa kuin suurien ympäristöhaasteiden ratkaisijana”, kuvailee toimitusjohtaja Anni Järvitalo.

Nomaji ranta
Vuosina 2019–2020 Vartiokylänlahdelle määriteltiin periaateet rantarakentamisen toteuttamiseen kestävästi. Näitä olivat luontoarvot, maisema- ja virkistysarvot, muuttuva ilmasto ja maankäytön kehittämistarpeet. kuva: Nomaji

Nomajin suunnittelutyön tavoitteena on kokonaisvaltainen kestävyys, joka lähtee ympäristöstä huolehtimisesta ja joka tuottaa yhteiskunnallista arvoa. Maiseman arvojen tunnistaminen ja niiden kehittäminen on kestävän ja resilientin ympäristön perusta. Esimerkiksi maankäytön muutokset ranta-alueilla ja pienvesien laadun parantaminen vaativat uusia lähestymistapoja, jotka huomioivat ilmaston ääri-ilmiöt ja edistävät luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

”Maankäytöllä ja rakentamisella on kauaskantoiset vaikutukset elinympäristöömme. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat isoja haasteita, joihin voimme vastata suunnittelun käytäntöjä ja menetelmiä kehittämällä”, toimiston osakkaat kertovat. ”Rohkean näkemyksen, käytännönläheisten ratkaisujen ja tiedon havainnollistamisen avulla monimutkaisia kokonaisuuksia voidaan käsitellä ymmärrettävästi.”

Toimiston tärkein inspiraation lähde on pohjoinen luonto, jota he tulkitsevat rakennetussa ympäristössä muun muassa dynaamista kasvillisuutta ja biotooppipohjaista suunnittelua hyödyntäen.

”Luontolähtöisellä suunnittelulla voidaan säilyttää ja edistää erilaisia ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta erityisesti siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat – kaupungeissa ja muualla rakennetussa ympäristössä. Viheralueet toimivat pienoisekosysteemeinä, jotka tarjoavat elinympäristöjä erilaisille kasvi- ja eläinlajeille edistäen kaupunkiluonnon monimuotoisuutta”, osakkaat kertovat.

Nomaji kasvillisuus
Vuonna 2020 valmistunut Scandic Grand Central -hotellin sisäpiha muodostaa kivisen korttelin keskelle salaisen puutarhan hotellivieraiden koettavaksi ja katsottavaksi. kuva: Caroline Moinel

Luonnon hyvinvoinnin lisäksi lähtökohtana Nomajin suunnittelulle ovat aina yhteisön tarpeet.

”Suunnittelemme toiminnallisesti monipuolisia ja kauniita ulkotiloja, jotka tuottavat iloa käyttäjilleen. Erityisesti lapset ja ikääntyvät ovat kohderyhmiä, joiden omaehtoiseen liikkumiseen ja terveyteen ulkotilojen laadulla on huomattava vaikutus.”

Alku on Nomajin kehittämä lapsiystävällisen suunnittelun menetelmä, joka pohjautuu monipuoliseen kokemukseen oppimisympäristöjen ja kaupunkiympäristön suunnittelusta. Lapsiystävällinen ympäristö on monipuolinen, kiinnostava, turvallinen ja terveellinen kaikille. Siinä myös huomioidaan vastuullisuus kokonaisvaltaisesti. Alku-menetelmä perustuu kolmeen suunnitteluperiaatteeseen: luontokosketuksen mahdollistamiseen, spontaanin liikkumisen tukemiseen ja oppimismahdollisuuksien tarjoamiseen kaikkialla kaupunkiympäristössä.

Nomajin osakkaat tiivistävät suunnittelufilosofiansa yhteen lauseeseen: ”Tavoitteenamme on luoda laadukasta elinympäristöä niin ihmisille kuin muille lajeille.”

Nomaji oppimisympäristöt
Vuoden 2022 Helsingin kesäkadut toivat metsän kaupunkiin. Kesäkadut jatkuivat Esplanadilta kohti Designmuseon aukiota. kuva: Inka Norros

Lue lisää Nomajista tästä linkistä.

Valokeilassa-sarjassa arkkitehteja tai arkkitehtitoimistoja pyydetään kertomaan kuvilla ja lyhyillä teksteillä toimintaansa ohjaavista arvoista ja suunnitteluperiaatteistaan. Nomajin Valokeilassa-kuvasarjat julkaistaan Archinfon Instagram-tilillä tässä linkissä.

Kaikki tähän asti julkaistut Valokeilassa-kuvasarjat löydät Instagramista tunnisteella #FinArchSpotlight ja artikkelit tästä linkistä.