Takaisin artikkeleihin

Valokeilassa: OOPEAA

Joukko ihmisiä istumassa saunan edustalla.

OOPEAA

Maaliskuun valokeilassa nähdään sekä kotimaista että kansainvälistä tunnustusta saanut arkkitehtitoimisto OOPEAA, joka tunnetaan laajan repertuaarinsa ohella innovatiivisesta puuarkkitehtuurista ja tutkimuksellisesta suunnitteluotteestaan.

Teksti: Anna Rusi

Helsingissä ja Seinäjoella toimistojaan pitävä OOPEAA, Office for Peripheral Architecture, korostaa työssään tutkimuksen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien ratkaisujen merkitystä kaikissa mittakaavoissa. 15-henkisen arkkitehtitoimiston portfolio pitää sisällään laajan kirjon toteutuneita suunnitelmia aina asuinkerrostaloista kirkkoihin ja saunoista kokonaisiin aluesuunnitelmiin.

Toimiston perustaja ja johtaja Anssi Lassila, joka nykyään toimii myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla professorina, asettaa työssään ihmisen ja elämän suunnitelmien keskiöön: “Pyrin löytämään kokonaisvaltaisia ja tasapainoisia ratkaisuja, joilla luodaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät puitteet hyvälle elämälle”.

kuva: Anssi Lassila

Kohteissaan Lassila yhdistää veistokselliset muodot perinteisiin materiaaleihin ja uusiin ratkaisuihin. Erityisesti puun kestävä käyttö inspiroi Lassilaa luomaan ihmislähtöistä arkkitehtuuria: hänen kokemuksensa puun hyödyntämisestä ulottuu käsin veistetyistä hirsistä CLT:n monipuoliseen käyttöön. Kansainvälistäkin huomiota herättäneessä Lassilan läpimurtotyössä, Kärsämäen paanukirkossa, puu on pääroolissa ja kirkon nykyarkkitehtuuri rakentuu 1700-lukulaisille perinteisille käsityömetodeille.

OOPEAA:n keskeinen painopiste onkin puun työstö ja sen uusien potentiaalien kartoittaminen. Puurakentamisella voidaan vastata kaupunkien asumisen ja julkisten rakennusten nykytarpeisiin ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi, toimisto kommentoi. Suomalaisen puukerrostalorakentamisen pilotti, Jyväskylässä sijaitseva Puukuokka-kortteli on oivallinen esimerkki CLT:stä valmistettujen moduulien käytöstä kerrostaloissa, joiden runko ja rakenne on kokonaan puuta.

Rauhalinnassa uusi ja vanha täydentävät toisiaan. kuvat: Marc Goodwin

Toisen oleellisen lähtökohdan toimiston työlle muodostaa jo nimessäkin näkyvä periferian käsite: “Periferiallisuus ymmärretään mahdollisuutena, hedelmällisenä vuorovaikutuksen alustana, jonka puitteissa erilaiset asiat ja näkökulmat kohtaavat niin, että avautuu mahdollisuus synnyttää uutta – jotakin, joka on enemmän kuin yksittäisten osiensa summa.”

Vuonna 1900 rakennetun Rauhalinnan huvilan kunnostus- ja laajennusprojektissa OOPEAA pääsi sekä luomaan uutta että restauroimaan vanhaa. Rauhalinnassa nykyarkkitehtuuri täydentää historiallista suojelukohdetta tuoden siihen oman lisänsä: “Vanha ja uusi keskustelevat tasavertaisina kumppaneina, joilla kullakin on oma äänensä”.

Korjaustöiden ohella rakennettiin uusi vierasmaja Käenpoika sekä kaksi saunaa, jotka täydentävät ainutlaatuisen huvilan ympäristöä. Rauhanlinna on mukana Archinfon toteuttamassa Future Finland Built of Wood -kokonaisuudessa, joka julkaistaan huhtikuussa.

Tikkurilan asuinkorttelissa korostuu toimintojen kokonaisuus. kuva: Marc Goodwin

“Mittakaavasta tai kontekstista riippumatta arkkitehtuurissa on aina kyse tilojen luomisesta ihmisille ja elämälle”, toimisto kuvailee. OOPEAA:n päämääränä on luoda arkkitehtuuria, joka on lähellä ihmistä sekä kontekstiaan. Yhdeksi kokonaisuudeksi suunnitellussa, Tikkurilaan vuonna 2021 valmistuneessa asuinkorttelissa kirkko, Bethania-asunnot ja opiskelija-asunnot muodostavat kokonaisuuden, joka tuo soljuvasti moninaiset toiminnot yhteen.

Kirkon ja asuinkorttelin kokonaisuuden suunnittelussa inhimillisyys ja esteettömyys olivat keskeisimpiä periaatteita. Tavoitteena oli lisäksi suunnitella rakennus, joka kestää peräti 200 vuotta. Kohteen materiaalit valittiin ajatusta noudatellen: esimerkiksi ulkokuoren poltettu tiili ja kirkon sisätiloissa käytetty puu ja lautamuottipintainen betoni kestävät ja patinoituvat kauniisti vuosien kuluessa.

Paikkaansa sitoutuneet, toiminnalliset, ekologiset ja esteettisesti laadukkaat kohteet ja ympäristöt ovat OOPEAA:n työn tavoitteita. Toimiston halu tutkia ja ratkaista haasteita näkyy niin suunnittelussa kuin uusien työkalujen kehittämisessä. Kotimaassa ja kansainvälisesti palkitut työt juontavat inspiraationsa helposti lähestyttävästä, ihmisen kokoisesta mittakaavasta.

Lue lisää OOPEAA:sta tästä linkistä.

Valokeilassa-sarjassa arkkitehteja tai arkkitehtitoimistoja pyydetään kertomaan kuvilla ja lyhyillä teksteillä toimintaansa ohjaavista arvoista ja suunnitteluperiaatteistaan. OOPEAA:n Valokeilassa-kuvasarjat julkaistaan Archinfon Instagram-tilillä tässä linkissä.

Kaikki tähän asti julkaistut Valokeilassa-kuvasarjat löydät Instagramista tunnisteella #FinArchSpotlight ja artikkelit tästä linkistä.