Takaisin artikkeleihin

Vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn paikallisesta arkkitehtuuripoliittisesta toiminnasta

DL: 04.07.2024

Kuvituskuva

Paikallista apolitoimintaa kartoittava kysely kokoaa arkkitehtuurin alueellisen ja paikallisen toimintakentän toimijoita, näkymiä ja kehitysideoita - vastaa kyselyyn 4.7.2024 mennessä!

Vuonna 2022 julkaistu Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Kohti kestävää arkkitehtuuria (apoli) tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman rakennetun ympäristön strategiseen kehittämiseen niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla.

Apoli pyrkii vahvistamaan rakennettuun ympäristöön vaikuttavien alueellisten, paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Paikallista apoli-toimintaa tukemaan on suunniteltu käynnistettäväksi paikallisapoli-verkostoa, joka kokoaisi ja yhdistäisi valtakunnallisesti, paikallisesti ja alueellisesti toteutuvia apoli-ohjelmaan liittyviä toimia sekä niitä toteuttavia toimijoita

OKM:n kysely kerää tietoa apolin paikallisesta toimintakentästä

Mahdollista verkostotyötä pohjustavan kyselyn tarkoituksena on syventää käsitystä siitä, millaisia tarpeita eri toimijat liittävät paikalliseen arkkitehtuuripoliittiseen toimintaan liittyen ja miten verkostoituminen voisi mahdollisesti vastata näihin tarpeisiin.

Kyselyssä on kaksi osiota. Ensimmäinen kartoittaa verkostoitumista koskevia tarpeita ja toiveita ja toinen verkoston käytännön toimintaa. Vastauksia käytetään paikallisen arkkitehtuuripolitiikan edistämiseen liittyvien toimien suunnittelun tukena.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Kyselyn vastaukset käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä. Niistä voidaan laatia ja julkaista yhteenvetoja, mutta vastauksia ei lainata siten, että vastaus on yhdistettävissä yksittäiseen vastaajaan.

Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta 10 minuuttia. Vastauksia pyydetään viimeistään 4.7.2024.