Takaisin artikkeleihin

Venetsian arkkitehtuuribiennaalin teema kutsuu tarkastelemaan monialaista älykkyyttä rakennetussa ympäristössä

Ihmisiä kuvaamassa tummaihoista naista, joka seisoo valkoisen rakennuksen edessä, katoksessa puna-valkoinen installaatio ja seinässä sana La Biennale

Miina Jutila

Seuraavan arkkitehtuuribiennaalin teema korostaa inhimillisyyden ja yhteisöllisyyden roolia älykkäässä suunnittelussa. Vuoden 2025 biennaalin kuraattori Carlo Ratti julkisti teeman tänään.

Teksti: Anna Rusi

Vuoden 2025 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin nimi on Intelligens. Natural. Artificial. Collective. Tulevan biennaalin kuraattori, italialainen arkkitehti ja insinööri Carlo Ratti avasi teeman monia ulottuvuuksia julkistustilaisuudessa. Yleensä biennaalin nimellä on englannin- ja italiankieliset versiot, mutta Ratti on valinnut intelligens-sanan niiden yhteisestä juuresta, latinasta.

“Viimeinen tavu ’gens’ tarkoittaa kansaa. Syntyy uusi, fiktiivinen juuri, joka viittaa siihen, että tulevaisuudessa älykkyys nähdään osallistavana, moninaisena ja mielikuvituksellisena – jonain paljon enemmän kuin tekoälyyn rajoittunut nykykäsitys”, Ratti sanoi.

Arkkitehtuuribiennaalissa tullaan tarkastelemaan laajalti rakennettua ympäristöä ja monia tieteenaloja, jotka muovaavat sitä, kertoi kaupunkisuunnittelun asiantuntijana tunnettu kuraattori. “Arkkitehtuuri on sen keskiössä, mutta ei yksin”, Ratti sanoi.

Teeman suojissa pyritään etsimään myös ratkaisuja arkkitehtuurin rooliin ilmastokriisissä. Teemalla haetaan tehokkaita vastauksia, ehdotuksia ja kokeiluja, joissa älykkyys ymmärretään kykynä sopeutua ympäristöön rajallisin resurssein.

Kattoterminä toimiva älykkyys jakautuu teemassa kolmeen osaan: luonnolliseen, keinotekoiseen ja kollektiiviseen. Yksittäiset esineet, rakennukset ja laajemmat urbaanit rakenteet limittyvät teeman eri osa-alueille ja muodostavat yhdessä kokeiluja tai ratkaisuja tulevaisuuteen, Ratti kertoi.

Teema käsittelee arkkitehtejä muutoksentekijöinä, jotka aktivoivat kehityskulkuja ja ohjaavat prosesseja uusiin suuntiin. Ratti tiivisti biennaalin päänäyttelyn tavoitteet: “Näyttelyssä otetaan oppia monista eri tieteistä ja toivotaan, että nykyhetken muuttumista nopeutetaan pelottoman kokeilun ja erehdyksen avulla – ja että samalla löydetään parempi tulevaisuus.”

Lue lisää biennaalin teemasta tästä linkistä.

Järjestyksessä yhdeksästoista Venetsian arkkitehtuuribiennaali aukeaa yleisölle aiemmin ilmoitetusta poiketen jo 10. toukokuuta 2025 ja on avoinna marraskuun 23. päivään saakka.

Archinfon tuottaman Suomen paviljongin näyttelyn kuraattoreina ovat arkkitehdit Ella Kaira ja Matti Jänkälä. Lue lisää tästä linkistä.