Takaisin artikkeleihin

Vuoden kuvataidekasvattaja -kunniamaininta kaikille taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen opettajille ja rehtoreille

Henkilö pitää kädessään todistusta Vuoden kuvataidekasvattaja 2020 -kunniamaininnasta.

Vuoden kuvataidekasvattaja 2020 -kunniamaininta myönnettiin taiteen perusopetuksen opettajille ja rehtoreille.

Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus on valinnut Vuoden kuvataidekasvattaja 2020 -kunniamaininnan saajiksi kaikki koronakevään aikana etäopetusta tehneet taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen opettajat ja rehtorit.

Keväällä 2020 kuvataidekoulut kautta maan siirtyivät nopealla aikataululla valtioneuvoston suositusten mukaisesti etäopetukseen. Kuvataidekouluissa tartuttiin toimeen rohkeasti ja keksittiin toinen toistaan toimivampia etäopetuskeinoja. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuus haluttiin turvata laajasti myös poikkeustilanteessa. Tämä työ vaati rehtoreilta ja opettajilta paljon luovuutta, kekseliäisyyttä, yhteishenkeä, improvisointitaitoa ja tahtotilaa. Ennen kaikkea tarvittiin kykyä nähdä asioita toisin ja taitoa reagoida nopeasti uuteen tilanteeseen.

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta 4–19-vuotiaille antaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kolmessa kaupungissa toimiva Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki. Arkin rehtori Jaana Räsänen arvostaa haastavan vuoden päätteeksi saatua kunniamainintaa.

“Sydäntä lämmitti, kun Kuvataidekoulujen liitto osoitti vuosittaisen tunnustuksensa kollektiivisesti kaikille haasteellisissa oloissa työtään tehneille taiteen perusopetuksen opettajille ja rehtoreille. Opettajat ovat kuluvan vuoden aikana laittaneet kaiken luovuutensa peliin toteuttaessaan lähi- ja etäopetusta. Esiin on noussut aivan uudenlaista osaamista ja toimintamalleja, joista on varmasti iloa ja hyötyä myös tulevaisuudessa”, Räsänen toteaa.