Apoli: Vaikuttavuutta viestinnällä

Kuvituskuva

Hankkeen tavoitteena on lisätä rakennetusta ympäristöstä käytävää kansalaiskeskustelua ja kasvattaa tietoisuutta laadukkaan arkkitehtuurin merkityksestä.

Mistä hankkeessa on kyse?

Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, apoli on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvostotason strategia-asiakirja. Apolin tavoitteena on luoda rakentamisen suuntaviivoja, jotka vahvistavat taloutta kestävästi, tarjoavat ratkaisuja kansainvälisiin kysymyksiin ja antavat mahdollisuuksia jokaiselle ihmiselle elää hyvässä ja miellyttävässä ympäristössä. Apolilla halutaan edistää sellaista suomalaista rakennuskulttuuria, jossa otetaan huomioon teknisten, ekologisten ja taloudellisten vaatimusten lisäksi esteettiset, sosiaaliset, psykologiset ja kulttuuriset tarpeet. Ohjelma julkaistiin alkuvuodesta 2022.

Archinfon “Apoli: vaikuttavuutta viestinnällä” -hanke, joka tähtää suomalaisen rakennuskulttuurin muutokseen kohti kestävämpää ja miellyttävämpää arkkitehtuuria, perustuu käytännön toimiin arkkitehtuurin ympärillä käytävän kansalaiskeskustelun lisäämiseksi ja tietoisuuden kasvattamiseksi laadukkaan arkkitehtuurin merkityksestä. Erilaiset arkkitehtuuriin ja apoliin liittyvät tapahtumat, paneelikeskustelut ja kampanjat ovat osa Archinfon työkalupakkia apoli-tavoitteiden saavuttamisessa.

Ratkaisuja ja mahdollisuuksia arkkitehtuuripolitiikasta

Vaikuttavuutta viestinnällä -hankkeen tavoite on lisätä arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi hanke pyrkii lisäämään yhteiskunnallista keskustelua arkkitehtuurin merkityksestä niin kansalaisten kuin päätäjienkin keskuudessa.

Jaa tämä projekti

Archinfon projektit ja hankkeet