Archinfon strategia

Olemme vuonna 2022 ottaneet käyttöön uuden strategian, joka asettaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Strategia on elävä työkalu, jonka avulla arvioimme toimintaamme suhteessa muutoksiin toimintaympäristössämme ja maailmassa, ja päivitämme sitä aina tarvittaessa.

Archinfon strategia

Tarkoitus ja arvot

Miksi olemme olemassa?

Luomme kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria kohtaan ja lisäämme rakennetun ympäristön arvostusta. Vahvistamme arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutamme rakennetun ympäristön kehittymiseen kohti kestävämpää huomista. Teemme suomalaisen arkkitehtuurin arvoja ja osaamista tunnetuksi kansainvälisesti.

Mihin uskomme?

Arvoinamme on toimia avoimesti, riippumattomasti ja kestävästi.

Archinfo on helposti lähestyttävä. Toimintakulttuurimme on uteliasta ja ennakkoluulotonta, ja seuraamme yhteiskunnan ja arkkitehtuurin kentän ilmiöitä avoimin mielin. Toimintamme perustuu vuoropuheluun, yhteistyöhakuisuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Archinfo on itsenäinen toimija, ja viestintä- ja edistämistyömme on riippumatonta. Tarkastelemme rakennettua ympäristöä monista eri näkökulmista ja palvelemme laajasti suurta yleisöä, alan toimijoita, viranomaisia, mediaa ja elinkeinoelämää.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Ilmastokriisi ja yhteiskunnalliset haasteet vaativat kaikilta rakennetun ympäristön toimijoilta tekoja ja laaja-alaisia muutoksia. Edistämme alan positiivista vaikuttavuutta ja kannamme vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta.

Visio ja tavoitteet

Mitä tavoittelemme?

Visiomme on olla viiden vuoden sisällä tunnettu arkkitehtuurin kansallinen vaikuttaja ja kansainvälinen toimija, joka on lisännyt arkkitehtuurin arvostusta ja tehnyt innostavia avauksia yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista. Olemme onnistuneet vahvistamaan arkkitehtuurista ja rakennetusta ympäristöstä käytävän keskustelun moniäänisyyttä ja erilaisten näkökulmien huomioimista.

Synnytämme ilmiöitä suomalaisen arkkitehtuurin ympärille. Työskentelemme ketterästi, teemme yhteiskunnallisesti vaikuttavaa viestintää, toteutamme kansainvälisesti näkyviä hankkeita ja tuotamme monikanavaisia sisältöjä ajankohtaisista aiheista.

Tiimimme asiantuntijuus kattaa arkkitehtuurin, arkkitehtuuriviestinnän, tapahtumatuotannon sekä arkkitehtuuri-, taide- ja kulttuuripolitiikan. Tunnistamme arkkitehtuurin alaan vaikuttavat suuret muutokset ekologisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä digitaaliseen siirtymään. Meillä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, joiden kanssa teemme tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Missio ja toiminta

Miten luomme arvoa?

Keskitymme arkkitehtuurin arvostuksen lisäämiseen kotimaassa, suomalaisen arkkitehtuurin tunnetuksi tekemiseen kansainvälisesti sekä arkkitehtuurin yhteiskunnallisen merkityksen vahvistamiseen.

Käsittelemme merkityksellisiä aiheita, jotka kiinnostavat laajasti. Vahvistamme ihmisten omistajuutta ympäristöstään ja edistämme positiivista, monipuolista ja sivistyneen kriittistä arkkitehtuurikeskustelua.

Teemme kohdennettua vaikuttamistyötä, selkeää arkkitehtuuriviestintää ja innostavia yleisötapahtumia. Työmme perustuu laaja-alaiseen arkkitehtuurin asiantuntijuuteen.

Mitä teemme?

Lisäämme arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön arvostusta Suomessa. Tuotamme kestävästä tulevaisuudesta ja lähiympäristöstään kiinnostuneille kansalaisille sisältöjä ja tapahtumia, jotka vahvistavat rakennetusta ympäristöstä käytävää keskustelua. Välitämme ajankohtaista, luotettavaa ja kaikille saatavilla olevaa tietoa ja helpotamme pääsyä suomalaisen arkkitehtuurin äärelle. Yksi keskeisistä keinoista tässä on verkkopalvelu Finnish Architecture Navigator. Tarjoamme kumppaneillemme viestinnän asiantuntijapalveluita ja medialle valmiita juttuaiheita. Toimimme arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen verkostoissa ja kumppanina hankkeissa.

Edistämme suomalaisen arkkitehtuurin näkyvyyttä ja tunnettuutta maailmalla. Lisäämme suomalaisen arkkitehtuurin ja arkkitehtuurin alan toimijoiden läsnäoloa kansainvälisissä hankkeissa, tapahtumissa, muissa alan foorumeissa sekä mediassa. Yksi keskeinen väline tässä on Venetsian arkkitehtuuribiennaali. Toteutamme näkyvyyttä saavia hankkeita, verkostoidumme aktiivisesti sekä toimimme pysyvänä yhteistyötahona kansainväliselle vuorovaikutukselle. Haluamme tavoittaa ulkomaista arkkitehtuurin alan ammattiyleisöä, tärkeimpiä sidosryhmiä sekä tärkeimpiä valtamedioita ja valittuja erikois- ja ammattimedioita.

Vahvistamme arkkitehtuurin asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa. Toimimalla aktiivisena aloitteentekijänä ja käynnistämällä keskustelua laajennamme kulttuurin, politiikan ja talouselämän vaikuttajien käsitystä arkkitehtuurin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Olemme mukana valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanossa ja seurannassa ja teemme vaikuttajaviestintää. Tarjoamme tiedonvaihto- ja verkostoitumisalustan arkkitehtuuripoliittista ohjelmatyötä tekevien kaupunkien ja kuntien edustajille ja välitämme arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia koskevaa tietoa. Olemme vahvasti mukana myös kansainvälisissä arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä edistävissä ohjelmissa, hankkeissa ja verkostoissa.