Takaisin artikkeleihin

Apoli jalkautuu ympäri Suomea

Merikeskus Vellamo talvella. Etualalla lumikinos, Vellamon takana nostokurkia.

Merikeskus Vellamo / Tapio Haaja

Arkkitehtuuripolitiikkaa tehdään samanaikaisesti kansainvälisellä, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Arkkitehtuuripolitiikka on niin asiantuntijoiden kuin asukkaidenkin tekemää. Vastuu kestävästä rakennetusta ympäristöstä on meillä kaikilla.

Archinfo aloittaa keskustelu- ja kohtaamistilaisuudet, joiden tavoitteena on kuulla paikallisia näkökulmia uuteen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Kohtaamis- ja keskustelutilaisuudet jalkauttavat apolia eri puolille Suomea.

Vuoden 2022 alussa julkaistu uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli apoli luo suuntaviivat toimille, joiden kautta arkkitehtuuri tukee ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän yhteiskunnan rakentumista sekä tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden elää hyvässä ja inhimillisesti arvokkaassa ympäristössä. 

Apolissa esitetyt toimet kestävän rakennetun ympäristön kehittämiseen koskettavat meistä jokaista ja siksi on tärkeää saada ihmiset ympäri Suomea aktiivisesti mukaan apolin tavoitteiden edistämiseen.

Arkkitehtuurin merkitys paikalliselle identiteetille, kuuluuvuden ja osallisuuden tunteelle on merkittävä. Paikallinen näkökulma arkkitehtuuripolitiikkaan nostaa esiin uusia havaintoja ja painopisteitä.  

Ympäri Suomea järjestettävissä kohtaamis- ja keskusteluilaisuuksissa keskustellaan kansalaisten kanssa apolin tavoitteista heidän lähiympäristössään. Tapahtumissa tuodaan yhteen paikkakunnan toimijoita ja päättäjiä sekä asukkaita. Tilaisuuksissa esitellään apolia ja sen tavoitteita sekä keskustellaan laadukkaan arkkitehtuurin merkityksestä paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Tapahtumamuodon tavoitteena on toimia avoimena foorumina paikkakunnan asukkaille ja toimijoille arkkitehtuuriin liittyvissä asioissa.  

Keskustelusarjan avaa 18.11. Kotkassa Merikeskus Vellamossa järjestettävä tilaisuus.  Tapahtumaa fasilitoivat paikan päällä Archinfon edustajat, asiantuntija Aleksi Lohtaja sekä koordinaattori Paavo Foley. Tervetuloa mukaan!

Tarkemmat tapahtumatiedot löydät tästä linkistä 

Tapahtumasarja on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon Apoli: Vaikuttavuutta viestinnällä -hanketta. Viestintähanke tuo aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun ja vuorovaikutuksen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ympärille. Voit seurata hankkeen etenemistä Archinfon verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Aleksi Lohtaja, Yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija

aleksi.lohtaja@archinfo.fi