Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuuribiennaali on arkkitehtuurista kommunikointia

Neljä ihmistä lavalla, taustalla diaesitys aiheesta

Ella Müller

Meetings on Arcitecture -keskustelujen sarja syventää Freespace-teemaa.

Teksti: Ella Müller

Venetsian arkkitehtuuribiennaalin yhteydessä järjestetään sarja keskustelutilaisuuksia. Meetings on Architecture -ohjelman ovat suunnitelleet tämän vuoden biennaalin pääkuraattorit Yvonne Farrell ja Shelley McNamara, ja keskustelun aiheet liittyvät heidän laatimaansa Freespace-manifestiin. 

Lauantaina 27.10.2018 käydyssä keskustelussa kuultiin myös suomalaista ääntä, kun lavalle astui Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin Pia Ilonen. Talli oli kutsuttu osallistumaan biennaalin päänäyttelyyn. Yvonne Farellin juontaman tilaisuuden aihe oli Communicating Architecture. Ilosen lisäksi keskusteluun osallistuivat Ruotsin arkkitehtuuri- ja designkeskuksen ArkDesin johtaja Kieran Long sekä David Smith suunnittelutoimisto Atelier’sta, joka on biennaalin graafisen ilmeen taustalla.

Arkkitehtuurista kommunikointia käsiteltiin näyttelykontekstista käsin, ja keskustelussa sivuttiin niin kuvan ja tekstin suhdetta arkkitehtuurin esittämisessä kuin ammattijargonin ongelmallisuutta. Tarkoitus oli, että keskustelijat olisivat aloittaneet tilaisuuden lyhyillä alustuksilla, minkä jälkeen olisi jatkettu keskustelua teemaan liittyen, mutta tekniset ongelmat pakottivat poikkeamaan käsikirjoituksesta. Kokeneet esiintyjät kuitenkin selviytyivät tilanteesta luontevasti.

Kolme panelistia lähestyivät aihetta eri näkökulmista. David Smith kertoi prosessista, jonka kautta biennaalin graafinen ilme syntyi. Hänelle keskeistä oli löytää arkkitehtien kanssa yhteinen kieli. Itse suunnittelutehtävä on Smithin näkökulmasta työn helppo osa – avainkysymys on yhteisymmärrykseen pääseminen ja ongelman muotoilu. Smith painottikin ymmärrettävyyttä ja suuren yleisön huomioimista arkkitehtuurista kommunikoitaessa.

Pia Ilonen esitteli Tila-talon konseptia. kuva: Ella Müller

Pia Ilonen vertasi suunnittelevan arkkitehdin työtä käsikirjoituksen laatimiseen. Rakennusprojektin voi jakaa eri lukuihin aina kysymyksenasettelusta siihen, kun arkkitehti poistuu näyttämöltä ja asukkaat muuttavat rakennuksen kodiksi. Ilonen halusi saada prosessin vaiheet näkyviin ja koettavaksi biennaalin päänäyttelyn näyttelyosastossa, joka esittelee Tallin suunnittelemaa Tila-uusloft-asuintaloa Helsingin Arabianrannassa.

Myös Kieran Long korosti kokemuksellisuuden tärkeyttä näyttelysuunnittelussa. Esineellä on vahvempi viesti kuin siitä kertovalla tekstillä tai kuvalla. Arkkitehtuurinäyttelyissä saman voi laajentaa käsittelemään kokonaista tilaa: sen sijaan, että näyttelyssä puhutaan jostain tilasta, näyttelyn voisi rakentaa olemaan tämä tila.

Long piti arkkitehtuurinäyttelyitä tärkeimpänä arkkitehtuurin kommunikoimisen väylänä. Ilonen oli yhtä mieltä siitä, että näyttely tarjoaa oivan mahdollisuuden vaikuttaa. Hänen kotonaan Tila-asuintalossa on vieraillut ehkä tuhat ihmistä, mutta Venetsian biennaalin näyttelyosaston on mahdollista tavoittaa satoja tuhansia.

Yvonne Farrell ja Pia Ilonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin näyttelyosastolla. kuva: Ella Müller
Arsenalen päänäyttelyhalli. kuva: Ella Müller