Takaisin artikkeleihin

Eurooppalainen raportti ehdottaa toimenpiteitä rakennetun ympäristön laadun kehittämiseksi

""

EU-maiden asiantuntijoista koostuvan OMC-työryhmän raportti kokoaa yhteen esimerkkejä laadukkaasta rakennetusta ympäristöstä. Raportti antaa myös suosituksia hyvän rakennetun ympäristön edistämiseen.

OMC-työryhmän raportissa Towards a shared culture of architecture: Investing in a high-quality living environment for everyone on luotu laatukriteeristö rakennetun ympäristön ja sen kehittämisen tarkasteluun ja arviointiin. Kriteeristö pohjautuu vuonna 2018 hyväksyttyyn Davosin julistukseen, johon Suomikin on syyskuussa 2021 liittynyt.

Raportissa ehdotetaan tapoja laatukriteerien soveltamiseen kaikilla hallinnon tasoilla. Se esittää suosituksia niin EU-politiikkaan kuin kansalliselle ja paikalliselle tasolle, yksityisen sektorin toimijoille ja ammattilaisille.

Esimerkkejä toimivista käytännöistä

Raporttiin on koottu kaikista EU-maista kerättyjä esimerkkejä tavoista edistää laadukasta arkkitehtuuria ja rakennuskulttuuria. Esimerkit on jaoteltu kahdeksaan kategoriaan.

Palkinnot-kategoriassa tärkeiden kansainvälisten arkkitehtuuripalkintojen, kuten Pritzker Prize, EU Mies Award, RIBA:n kultainen mitali sekä Alvar Aalto -mitali, ohella esiin nostettiin paikallisten palkintojen merkitys erityisesti julkisen sektorin hankkeille.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen -kategoriassa yksi lukuisista esimerkeistä on suomalainen kuvataidekoulujen arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusprojekti Salvos, josta voi lukea lisää Archinfon sivuilta (linkki). Toinen suomalaisesimerkki on Helsingin Kaapelitehdas, joka sisältyy ruohonjuuritason aloitteiden kategoriaan. Kaapelitehtaan muuttaminen kulttuurikäyttöön osoitti, miten toimiva rahoitusmalli voi mahdollistaa kansalaisaktivismin pohjalta syntyneitä hyödyllisiä aloitteita.

Espanjan historiallisen perinnön asetus edellyttää julkisten hankkeiden budjeteista vähintään 1,5 prosentin allokoimista kulttuurisesti arvokkaiden rakennusten suojeluun tai korjaamiseen. Tämä on esitetty yhtenä esimerkkinä rahoituksen ja investointien kategoriassa. Muun muassa Tanskan arkkitehtuuripolitiikka ja Ruotsin ohjeistus kunnallisille ohjelmille ja strategioille ovat esimerkkejä laeista ja politiikkaohjelmista.

Esimerkit uudistavasta ja elvyttävästä suunnittelusta sekä mukauttamisesta ja uudelleenkäytöstä löytyvät Maltalta, Irlannista ja Portugalista. Työkaluja, prosesseja ja tutkimusta esittelevä kategoria nostaa esiin kiinnostavia aloitteita ja toimintatapoja esimerkiksi Hollannista ja Ranskasta.

Viimeisenä kategoriana raportti esittää teknisiä innovaatioita materiaalien uudelleenkäyttöön ja uusiin teknologioihin. Yksi esimerkeistä on sveitsiläinen Solarkultur-hanke, jossa kokonaisen kunnan sähköistäminen aurinkoenergialla yhdistyy korkealaatuiseen rakennuskulttuuriin, Baukulturiin. White-arkkitehtien suunnittelema Sara Kulturhus Pohjois-Ruotsissa on nostettu tähän kategoriaan esimerkiksi edistyksellisestä, paikallisesti tuotetusta puurakentamisesta.

EU toimii eri tavoin hyvän rakennetun ympäristön hyväksi

Yhteensä 23 jäsenvaltion sekä Norjan ja Sveitsin nimeämä 39 hengen asiantuntijaryhmä työskenteli EU:n kulttuurin työsuunnitelman viitekehyksessä toimineessa OMC-työryhmässä (Open Method of Coordination) vuosina 2020–2021. Työryhmän tavoitteena oli vastata elinympäristömme ajankohtaisiin haasteisiin ja pitkän aikavälin strategioihin. Suomea työryhmässä edustivat kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

OMC-työryhmän toimikauden aikana Euroopan komissio käynnisti New European Bauhaus -aloitteen, joka korostaa arkkitehtonisen laadun ja suunnitteluajattelun merkitystä muutoksessa kohti kestävää tulevaisuutta. OMC-työryhmän raportti käsittelee samoja aiheita ja tukee aloitteen suunnittelua ja toteuttamista.

Raporttiin liittyvä työkalupakki käännetään kaikille EU kielille. Lisäksi projektin tiimoilta julkaistaan podcast-sarja.

Linkit (aukeavat uuteen välilehteen):

Linkki OMC-työryhmän raporttiin (englanniksi)

Linkki tiivistelmään laadun arviointikriteereistä (englanniksi)

Linkki Davosin julistukseen

Linkki New European Bauhaus -aloitteen verkkosivuille