Takaisin artikkeleihin

Hämeenlinnalaiset haluavat osallistua elinympäristönsä suunnitteluun ja säilyttää kaupunkinsa identiteetin

Hämeenlinnan kirkko kuvattu edestäpäin talvisaikaan

kuva: Mikhail Markovskiy

Archinfon eri puolilla Suomea järjestämät Apoli-keskustelu- ja kohtaamistilaisuudet keräävät paikallisia näkökulmia Suomen uuteen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Tällä kertaa ääneen pääsivät hämeenlinnalaiset.

Tiistaina 17. tammikuuta Hämeenlinnassa järjestetty keskustelutilaisuus toi paikalle runsaasti kaupunkilaisia. Tapahtumassa kuultiin lukuisia erilaisia näkökulmia ja puheenvuoroja paikkakunnan arkkitehtuurista ja sen tulevaisuudesta.

Tapahtuman alustukseksi Archinfon asiantuntija Aleksi Lohtaja kertoi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteista ja valotti ohjelman esiin nostamaa käsitettä arkkitehtoninen kestävyys. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Jari Mettälä teki katsauksen kaupungin suunnitteilla oleviin rakennushankkeisiin ja siihen, miten ne asettuvat osaksi hämeenlinnalaisen arkkitehtuurin historiallisia jatkumoita. Lisäksi tapahtumassa kuultiin Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoita Mika Savelaa ja Maija Kasvista.

Keskustelussa nousi esiin kaupungin asukkaiden halu osallistua rakennettua ympäristöä koskevaan suunnitteluun. Myös Hämeenlinnan paikallisidentiteetin säilyttämistä sekä luonnon merkitystä osana kestävää arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua pidettiin tärkeinä. Tapahtumassa kerättyä palautetta hyödynnetään arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimeenpanossa.

Archinfon keskustelutilaisuudet jatkuvat vuonna 2023 eri puolilla Suomea. Kohtaamis- ja keskustelutilaisuuksien ideana on jakaa kansalaisten kanssa ajatuksia apolin tavoitteista heidän omassa lähiympäristössään. Tapahtumissa tuodaan yhteen paikkakunnan toimijoita, päättäjiä ja asukkaita. Tilaisuuksissa esitellään apolia ja sen tavoitteita paikallisen tason kautta.

Tulevista Apoli-tapahtumista tiedotetaan Archinfon verkkosivuilla täällä