Takaisin artikkeleihin

Jyväskylän uusi kaupunkiympäristöpolitiikka yhdistää arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikan

Asuinkerrostalo Harjunkulma männikön takana.

Harjunkulman asuinkortteli Jyväskylässä (Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit, 2014). kuva: Jyväskylän kaupunki

Syyskuussa 2019 valmistuneen Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö -politiikan kulmakiviä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö.

Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikan taustalla on ajatus siitä, että kaupunki ei synny vain rakennetusta ympäristöstä vaan myös ihmisistä ja luonnosta. Hyvä suunnittelu on avain kaikkia osatekijöitä yhteen sovittavaan ratkaisuun.

Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö -politiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syksyllä 2019. Politiikka otetaan huomioon kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi se luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun ympäristön ja kaupungissa sijaitsevien viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja. 

Politiikka sai alkunsa vuonna 2002 laaditun Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripolitiikan sekä vuonna 2012 laaditun viherpolitiikan päivityksistä. Taustalla on myös vuonna 2015 laadittu osallisuusohjelma, jonka linjaukset konkretisoituvat Jyväskylän kaupungin politiikassa kaupunkiympäristön suunnittelun ja rakentamisen osalta. Nimi AVOin muodostuu politiikan teemoista: arkkitehtuuri, viherympäristö ja osallisuus kaupunkiympäristössä.

Uuden politiikan lähtökohtana oli kaupunkiympäristön hyväksi tehtävän työn tavoitteiden ja sisältöjen yhdistäminen. Uusiin haasteisiin voidaan siten vastata pitkäjänteisillä ja eri näkökulmat huomioon ottavilla ratkaisuilla sekä kyvyllä reagoida nopeisiin muutoksiin. Politiikan kulmakiviä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö.

Arkkitehtuuri elämänlaadun edistäjänä

Jyväskylä tiedostaa Alvar Aallon arkkitehtuurin merkityksen sen kaupunkikuvalle. Kaupunkiympäristön suunnittelua ja rakentamista ohjaavissa periaatteissa otetaan huomioon Aallon ajatuksia ja suunnitteluperiaatteita inspiraation lähteenä ja nykyhetkeen sovellettuna. Jyväskylän arkkitehtuurissa keskiöön nousevatkin ihmisläheisyys, maisema ja historia sekä ympäristön laadun ymmärtäminen.

Politiikassa arkkitehtuuri mielletään elämänlaadun edistäjäksi: kaupunkiin luodaan arkkitehtuuria, joka tukee paikan identiteettiä. Tarkoitus on pitää kiinni ihmisläheisestä mittakaavasta, rakentaa kiinnostavia rakennuksia ja luoda oleskeluun houkuttelevaa ympäristöä. Ympäristön elämyksellisyys ymmärretään voimavarana ja uutta kaupunkia suunnitellaan luonnon ja rakennetun ympäristön arvoja kunnioittaen.

AVOin kaupunkiympäristön logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Ohjelmatyön on määrä valmistua lokakuussa 2020. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo vastaa työryhmän sihteerityöstä.