Takaisin artikkeleihin

Kohti kaikkien kaupunkia: Konkreettisia vinkkejä nuorten osallisuuden lisäämiseksi

Kohti kaikkien kaupunkia scaled e1622636146938

Kohti kaikkien kaupunkia! -käsikirjassa esitellään Kaikkien kaupunki! -hankkeessa luotu osallisuusmalli sekä seitsemän testattua osallisuuskokeilua.

”Kaikkien kaupunki! – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja” -hankkeen tuloksista on julkaistu käsikirja. Käsikirjan kannustaa kuntien nuorisotyön, kaupunkisuunnittelun sekä kasvatuksen alojen asiantuntijoita ottamaan lapsia ja nuoria mukaan kehittämään kulttuurisesti kestäviä tiloja sekä ratkaisemaan lähiympäristön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyviä haasteita. Tutustu käsikirjaan tästä.

Vuonna 2019 alkanut Kaikkien kaupunki! -kehittämishanke päättyi toukokuussa 2021. Hanketta koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, ja se toteutettiin yhteistyössä kolmen pilottikunnan, Jyväskylän, Lappeenrannan ja Kouvolan sekä Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Archinfon kanssa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa työpajoihin ja projekteihin pääsi koronasta huolimatta osallistumaan yhteensä 150 lasta ja nuorta, niin ylä- ja ammattikouluissa kuin nuorisotyönkin saralla. Projektissa toteutettiin 6 erilaista koulutusta ja tapahtumaa. Hankkeen tilaisuuksista ja vaiheista voi lukea lisää Kulttuuriperintökasvatuksen seuran sivuilta täältä.

Hankkeen tulosten pohjalta tehty käsikirja Kohti kaikkien kaupunkia! – menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi sisältää näkökulmatekstejä, osallisuuskokeiluiden esittelyjä sekä hankkeessa luodun osallisuusmallin. Näkökulmatekstien aiheita ovat kulttuurinen kestävyys, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisöllisyys. Archinfon asiantuntija Eeva Astalan kirjoitus käsittelee arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen merkitystä osallisuuden tukemisessa. Osallisuuskokeilut-osioista löytyy seitsemän vuorovaikutteista työpaja- ja projektimallia lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseksi. 

Kaikkien kaupunki! -hankkeen projektipäällikkö Jaakko Tuominen toteaa: ”Lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun osallisuuskokeiluissa olemme huomanneet, että nuorilla on valtavasti tietoa ja ymmärrystä omasta lähiympäristöstään. Valitettavasti tämä nuorten kokemustieto ei aina välity ympäristön suunnittelun prosesseihin, eikä nuorten kuulemis- ja osallisuustavat huomio nuorten arjen moninaisuutta. Tämän vuoksi olemme käsikirjassa pyrkineet madaltamaan tätä osallisuuden kynnystä ja kannustamme kaupunkisuunnittelijoita rohkeasti menemään nuorten pariin.”

Nyt julkaistun käsikirjan lisäksi hankkeessa tuotettiin monialainen opetusmateriaali Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen/ Vägar till kulturell hållbarhet. Opetusmateriaalista valmistuu saamenkieliset versiot kesäkuussa. Tutustu suomenkieliseen versioon tästä ja ruotsinkieliseen versioon tästä.

Jaa tämä artikkeli