Takaisin artikkeleihin

Kurssi kohti apolin tavoitteiden toteuttamista

Moottorivene vedessä, takana kaukaisuudessa näkyy Helsingin tuomiokirkko

Ympäristöministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä kick-off -tilaisuudessa apolia edistävät tahot kokoontuivat yhteen keskustelemaan apolin tavoitteista ja merkityksestä. Samassa yhteydessä julkistettiin apolin uusi ilme ja apoli-esite.

Ympäristöministeriön pankkisalissa ja verkossa järjestettyyn tapahtumaan osallistui laajasti edustajia uutta arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa edistävistä tahoista. Tilaisuudessa ministeriöt kertoivat tähänastisesta apoli-työstä ja ajatuksiaan tulevasta, ja Taiteen edistämiskeskus Taike ja Archinfo kertoivat nyt käynnistyvistä konkreettisista toimistaan apolin edistämiseksi.

Paneelikeskustelussa neljä erilaista alan toimijaa keskustelivat kestävän arkkitehtuurin merkityksestä.
Valtioneuvosto julkaisi uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tammikuussa 2022, ja 23.5. järjestetyssä apoli-kick-off-tilaisuudessa julkistettiin siitä tiivistetty esite ja apoli-työssä käytettävä visuaalinen ilme. Tutustu apoli-julkaisuun tästä linkistä (aukeaa uuteen välilehteen).

Yhteistyön merkitys on suuri

Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste painotti puheenvuorossaan yhteistyön merkitystä. Hän muistutti, ettei apoli ole säädösohjausta vaan pehmeämpää vaikuttamista, jonka tulokset mitataan yhteistyöllä.

Yhteistyön merkitys nousi esiin myös muissa puheenvuoroissa sekä yleisöä osallistaneissa online-kyselyissä, joiden vastauksia tarkasteltiin ohjelman lomassa. Apoli-työtä tekevät tahot olivat yksimielisiä laajamittaisen yhteistyön tarpeesta niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Vuonna 1998 Suomi oli ensimmäisiä arkkitehtuuripoliittisen ohjelman julkaisseita maita, ja edelläkävijästatus halutaan säilyttää tulevaisuudessakin. Esimerkiksi kestävän arkkitehtuurin rooli korostuu, jotta rakennettu ympäristö voi olla keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntija Emma Harju uskoo, että matka kohti kestävää arkkitehtuuria etenee niin, että pienennetään rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä ja kasvatetaan arkkitehtuurin kädenjälkeä.

Paikallisapoleja ja apoli-viestintää edistetään

Jo yli 20 suomalaisella maakunnalla, kunnalla ja kaupungilla on omat arkkitehtuuripoliittiset ohjelmansa eli paikallisapoli. Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntija Mika Savela kannustaa muitakin Suomen alueita kehittämään paikallisen apoliohjelman, ja sen tueksi Taike avasi kunnille ja kaupungeille haun kehittämisryhmään. Lue lisää arkkitehtuuripolitiikan kehittämisryhmä -hausta tästä linkistä

Archinfossa käynnistynyt Apoli: vaikuttavuutta viestinnällä -hanke edistää apolin ympärillä käytävää keskustelua. Hanke pyrkii laajentamaan näkökulmaa ja herättämään keskustelua arkkitehtuurista ja sen merkityksestä. Erilaisten kohtaamis- ja keskustelutilaisuuksien myötä halutaan edistää apolin tunnettuutta kansalaisten keskuudessa. Archinfo toimii myös viestinnällisenä tukena apoli-hankkeille ympäri Suomea. Lue lisää Archinfon hankkeesta tästä linkistä.