Takaisin artikkeleihin

Suomen paviljongin kuraattorihaku innosti ympäri maailman

Valkoinen 'Finlandia'-kyltti sinisen paviljonkirakennuksen ulkopuolella.

Ugo Carmeni

Archinfo etsi avoimella haulla kuraattoria Suomen paviljongin näyttelylle vuoden 2025 Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa. Aikaisemmista hakuprosesseista poikkeava open call poiki suuren määrän kuraattorikandidaatteja ja kiinnostavia näyttelyideoita Suomesta ja maailmalta.

Teksti: Anna Rusi

Archinfo etsi vuosien 2021 ja 2023 arkkitehtuuribiennaaleihin näyttelyehdotuksia avoimella haulla. Aikaisemmista hauista poiketen tällä kertaa haettiin kuraattoria, jonka näyttelyidean pohjalta näyttely kehitetään. Haulla etsittiin ajatuksia herättäviä ja tulevaisuuteen katsovia näyttelyaiheita, jotka liittyisivät ajankohtaisiin suomalaisiin arkkitehtuuri-ilmiöihin mutta olisivat kiinnostavia kansainväliselle yleisölle ja arkkitehtuuridiskurssille.

Viesti avoimesta hausta huomattiin sekä Suomessa että maailmalla: kuraattorihakuun jätettiin yhteensä 45 ehdotusta Suomen lisäksi esimerkiksi Italiasta, Isosta-Britanniasta, Japanista, Ranskasta, Algeriasta, Meksikosta, Yhdysvalloista, Panamasta, Filippiineiltä ja eri Pohjoismaista.

Visioita, kestävyyttä ja kulttuuriperintöä

Hakuun osallistui kuraattoreita monenlaisiin teemoihin liittyvillä ehdotuksilla. Suosituimpia aiheita olivat suomalainen luonto ja biodiversiteetti, ja erilaiset kestävyyden teemat olivat läsnä lähes kaikissa ehdotuksissa.

Yksi usein esiin nousseista teemakokonaisuuksista oli polttavan ajankohtainen kysymys rakennusten arvostuksesta, säilyttämisestä ja huollosta. Ehdotuksista heijasteli tavoite rakentaa kokemuksellisia, aisteihin ja tunteisiin vetoavia näyttelykokonaisuuksia täydentämään Alvar Aallon suunnittelemaa paviljonkirakennusta. Lue lisää Suomen paviljongista.

Tulevaisuuden visoiden lisäksi ehdotuksissa hyödynnettiin inspiraation lähteinä suomalaista kulttuuriperintöä ja historiaa. Useissa näyttelyideoissa pyrittiin vaikuttavuuteen ja vakuuttavuuteen – yksittäisistä arkkitehtuuri-ilmiöistä laajempaan urbaanin elämisen kontekstiin.

Tulevan arkkitehtuurbiennaalin kattoteemaa ei vielä ole julkistettu, mutta pääkuraattoriksi valitun Carlo Rattin työn painopisteet ja taustat saattavat heijastella myös teemavalintaan. Ratti on koulutukseltaan sekä arkkitehti että insinööri, ja hänet tunnetaan erityisesti kaupunkisuunnittelun asiantuntijana. Lue lisää Carlo Rattista.

Kuraattorivalinta ratkeaa maalis-huhtikuussa

Avoin kuraattorihaku sulkeutui 5. helmikuuta. Valintapaneeli käy ehdotukset läpi ja kutsuu pienen joukon kuraattorikandidaatteja jatkokeskusteluihin. Lopullinen kuraattorivalinta on tehdään maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen valittu kuraattori aloittaa näyttelyidean kehittämisen näyttelysuunnitelmaksi yhdessä Archinfon kanssa.

Valintapaneeliin kuuluvat arkkitehti Pia Ilonen, professori Sofie Pelsmakers ja filosofian tohtori, kuraattori Aura Seikkula. Paneelin puheenjohtajana toimii Archinfon toiminnanjohtaja ja Suomen paviljongin komissaari Katarina Siltavuori.

Venetsian arkkitehtuuribiennaali on maailman tunnetuin ja arvostetuin arkkitehtuurin esittämisareena. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo vastaa Suomen paviljongin näyttelyistä opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämänä komissaarina. Seuraava, yhdeksästoista arkkitehtuuribiennaali järjestetään 24.5.–23.11.2025.

Lisätietoja Suomen paviljongin kuraattorihausta.