Takaisin artikkeleihin

Tampereen uusi arkkitehtuuriohjelma kumpuaa kaupungin identiteetistä

Etualalla värikkäitä maalauksia asvaltilla. Taka-alalla rakennuksia.

Laura Vanzo / Visit Tampere

Tampereen uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma pyrkii lisäämään kaupungin asukkaiden viihtyisyyttä joustamatta kestävyydestä ja ekologisuudesta.

Teksti: Paavo Foley

Arkkitehti Wivi Lönnin syntymäpäivänä 20. toukokuuta pidetyssä, Tampereen kaupungin järjestämässä tapahtumassa kerrottiin hankkeen etenemisestä ja uuden arkkitehtuuriohjelman tavoitteista, joiden määrittelemiseen tamperelaiset ovat aktiivisesti osallistuneet. Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen sekä arkkitehdit Kasmir Jolma ja Eeva Korhonen kertoivat arkkitehtuuripoliittisen ohjelman uudistustyöstä.

Apoli päivitetään nykyaikaan

Tampereen nykyinen, vuonna 2008 julkaistu arkkitehtuuripoliittinen ohjelma päivitetään vastaamaan tämän päivän tavoitteita. Nykyisen ohjelman tavoitteista on toteutunut muun muassa vuosittaisen Tampereen Arkkitehtuuri- ja Design- eli TAD-viikon sekä kaupunkikuvatoimikunnan perustaminen. Uuteen ohjelmaan otetaan mukaan uusia teemoja, kuten kestävä kaupunki, kestävä suunnittelu ja rakentaminen, kiertotalous ja kävelykaupunki. Lisäksi ohjelmaan sisällytetään veto- ja pitovoimanäkökulman ja kansainvälisyyden tavoitteet.

Tamperelaisille teetetty verkkokysely kaupungin asumisviihtyvyydestä keräsi asukkailta ja suunnittelualan ammattilaisilta lähes 3 000 vastausta. Vastausten perusteella asetettiin tavoitteet uudelle arkkitehtuuripoliittiselle ohjelmalle. Kyselystä selvisi, että tamperelaiset pitävät Tampereen kaupunkiympäristöä yleisesti miellyttävänä ja kutsuvana.

Kyselyssä nousi esille myös onnistuneiksi koettuja rakennushankkeita, kuten Ranta-Tampellan ja Vuoreksen alueet. Onnistumisen tekijöiksi mainittiin esimerkiksi yhtenäisyys, sopivuus olevaan kaupunkikuvaan, viihtyisyys, kokemuksellisuus, onnistunut arkkitehtisuunnittelu sekä laadukas toteutus. Lisäksi etenkin rakennusten pitkä elinkaari ja vanhojen rakennusten korjausrakentaminen miellettiin tärkeiksi kestävän rakentamisen tavoitteiksi.

Kestävä rakentaminen on uuden arkkitehtuuriohjelman keskiössä

Tapahtumassa esiteltiin myös julkaisualusta, joka toisi esiin laadukkaita rakennuskohteita. Julkaisualustan tavoitteena olisi kannustaa toimialaa laadukkaaseen ja kestävämpään rakentamiseen tuomalla esiin onnistuneita hankkeita. Julkaisua varten järjestettäisiin vuosittainen julkinen haku, johon rakentajat voisivat ilmoittaa toteutuneita rakennushankkeita. Lisäksi julkaisualustan avulla voitaisiin seurata arkkitehtuuripoliittisen ohjelman edistystä ja sen tavoitteiden toteutumista

Tampereen identiteetti koostuu muun muassa kaupungin vehreydestä, uuden ja vanhan rakentamisen vaalimisesta ja yhteensovittamisesta, uskaliaasta tulevaisuuden rakentamisesta sekä yhteisöllisyydestä. Nämä seikat otetaan huomioon myös Tampereen uudessa apolissa, jossa kestävä rakentaminen on pääosassa. Tampere asettaa joustavasti tarvittavat tavoitteet ja toimenpiteet kestävyyden edistämiseksi osana uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luomisprosessia.