Takaisin artikkeleihin

Valokeilassa: AFKS

Joukko ihmisiä seisoo rivissä, taustalla satama.

AFKS

Arkkitehdit Frondelius, Keppo ja Salmenperä, tuttavallisemmin AFKS, tunnetaan etenkin lukuisista koulu- ja päiväkotirakennuksistaan. AFKS uskoo ennen kaikkea ympäristöystävällisyyteen ja ihmislähtöisyyteen.

Teksti: Anna Rusi

Jari Frondeliuksen, Jaakko Kepon ja Juha Salmenperän luotsaama toimisto perustettiin vuonna 1998 Korson kirkon ja seurakuntakeskuksen kilpailuvoiton myötä. Tätä nykyä toimistossa työskentelee reilut 10 arkkitehtia, ja suunnittelutyön pääpaino on yksilöllisissä, yksinkertaisissa ratkaisuissa.

AFKS:n töissä korostuu rakennusten välittämät viestit. Arkkitehtuuri toimii kehyksenä erilaisille tunnelmille ja kokemuksille: “Tavoitteenamme on luoda paikkoja, jotka ovat tarpeeksi merkityksellisiä tavoittaakseen tunnetason, mikä on mielestämme arkkitehtuurin tehtävä.”

Tavoitteisiin yltävät ratkaisut voivat olla tapauskohtaisesti hyvinkin erilaisia, kertoo Jari Frondelius. “Arkkitehtuurin tunnetasolle pääseminen edellyttää vahvaa eläytymistä käyttäjän kokemusmaailmaan, jotta syntyisi kokemus heitä varten rakennetusta erityisestä paikasta.” Onnistuneet tunnelmat rakentuvat selkeälle pohjalle: “Rakennusaineina ovat arkkitehtuurin perusasiat: mittakaava, valo ja materiaalit.”

afks_päiväkoti1
Kumpupilven päiväkoti, Helsinki 2022. kuva: Hannu Rytky

Tunnetasolla vaikuttavaa arkkitehtuuria luodaan myös materiaalivalinnoin: “Tärkeintä on materiaalien luoma vaikutelma: niiden on oltava lämpimiä, fyysisiä ja läsnäolevia ja niitä on voitava koskettaa.” Materiaalivalinnoissa AFKS korostaa myös pitkäikäisyyttä, jolloin rakennuksen perimmäisellä olemuksella ja luonteella on mahdollisuus kehittyä vuosien kertyessä.

Esimerkiksi vuonna 2021 valmistuneessa Helsingin suomalais-venäläisessä koulussa ja rakenteilla olevassa Helsingin luonnontiedelukiossa päärakennusmateriaali puu on vahvasti koettavissa luoden yksilöllisen tunnelmansa. Kohteet esitellään myös Archinfon ympäristöministeriölle kokoamassa puuarkkitehtuurivalikoimassa, joka julkistetaan kevättalvella.

Monissa suunnitelmissaan AFKS on perehtynyt tavallisiin ja itsestäänselviin ratkaisuihin, joiden kautta hahmottuu suunniteltavan kohteen ydinajatus. Hankkeet lähtevät useimmiten liikkeelle tontista, mutta fyysisen sijaintinsa lisäksi ympäristöllä on abstraktimpia ominaisuuksia: “Suunnittelutyössämme keskeistä on tilallisen, ajallisen ja kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen. Rakennuksen on oltava kestävä osa ympäristöään.”

Onnistunut suunnitelma rakentuukin usein yksinkertaisille ja selkeille periaatteille. “Keinovalikoima on rajallinen erityisesti arkirakentamisessa, ja onnistunut pelkistys on usein kaikkein haastavinta.” Keppo tiivistää: “Onnistunut rakennus tarjoaa yksinkertaisin ja vähäeleisin keinoin arkea ylevöittävän, monitasoisen kokemuksen.”

AFKS_päiväkoti2
Vaaralanpuiston päiväkoti, Vantaa 2017. kuva: Mika Huisman

AFKS on niittänyt tunnustusta erityisesti koulu- ja päiväkotirakennuksista, joiden suunnitteluun liittyy tiettyjä erityispiirteitä. “Koulut ja päiväkodit ovat usein alueensa harvoja julkisia rakennuksia laajoine piha-alueineen, joten niillä on tärkeä rooli alueen yhteisöllisyyden ja identiteetin luomisessa”, Salmenperä kertoo. Myös rakennuksen oman identiteetin on oltava tunnistettava ja muodon tulee olla harmoniassa sen mahdollistaman toiminnan kanssa. “Koulut ja päiväkodit ovat myös käyttörakennuksia, joissa korostuvat kestävyys ja taloudellisuus.”

AFKS painottaa myös rakennusten muuttuvaa luonnetta. Vaikka rakennus suunnitellaan tarkasti tiettyä tarkoitusta varten, sen on myös mahdollistettava puitteet toiminnan muuttumiselle ajan saatossa. “Emme saa myöskään unohtaa rakennuksen alkuperäistä tarkoitusta suojana ja turvana.”

Lue lisää AFKS Arkkitehdeista tästä linkistä. 

Valokeilassa-sarjassa arkkitehteja tai arkkitehtitoimistoja pyydetään kertomaan kuvilla ja lyhyillä teksteillä toimintaansa ohjaavista arvoista ja suunnitteluperiaatteistaan. AFKS Arkkitehtien Valokeilassa-kuvasarjat julkaistaan Archinfon Instagram-tilillä tässä linkissä. 

Kaikki tähän asti julkaistut Valokeilassa-kuvasarjat löydät Instagramista tunnisteella #FinArchSpotlight ja artikkelit tästä linkistä. 

Puuarkkitehtuurivalikoima Future Finland Built of Wood julkaistaan täällä.