Takaisin artikkeleihin

Valokeilassa: Maanlumo

Kuva ihmisistä, jotka katsovat kameraan

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo palkittiin helmikuussa Vuoden ympäristörakenne 2021 -palkinnolla Tampereen Ranta-Tampellan julkisista ulkotiloista. Toimiston kädenjälki on näkyvissä vahvasti myös esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa.

Teksti: Miina Jutila

Maisemasuunnittelulla on Suomessa pitkä historia, mutta oma koulutusohjelma maisema-arkkitehtuurille käynnistettiin vasta vuonna 1989. Ala onkin viime vuosikymmenten aikana tullut entistä vahvemmin esiin olennaisena osana rakennetun ympäristön suunnittelua.

Maanlumo on hyvä esimerkki suomalaisen maisema-arkkitehtuurin vahvasta noususta. Toimiston perustivat vuonna 2013 maisema-arkkitehdit Krista Muurinen ja Teresa Rönkä, ja nykyään monipuoliseen tiimiin kuuluu yhdeksän asiantuntijaa. Toimiston nimi viittaa lumoutumiseen maasta ja paikasta: sen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

”Tutkimalla historiaa, luonnon prosesseja, käyttäjiä, näkymiä, kaupunkirakennetta ja teknisiä ratkaisuja syntyy näkemys paikan mahdollisuuksista ja lähtökohta suunnittelulle. Nämä johtavat laadukkaaseen lopputulokseen”, kertovat Krista Muurinen ja Teresa Rönkä.

Maanlumossa siis suunnitellaan juurevia ulkotiloja, joiden lähtökohdat kumpuavat paikasta itsestään. Toimiston tavoitteena on vahvistaa jokaisen puiston, kadun, aukion tai asuntopihan suhdetta kaupunginosaan tai ympäristöön ja sen tunnelmaan. Vahva alueellinen identiteetti syntyy korostamalla ympäristön ominaispiirteitä ja ajallista kerroksellisuutta.

“Säilytämme muistumia vanhasta, vaikkapa aikaisemmista rakenteista. Maiseman ymmärtäminen on tärkeää, jotta parhaimmat paikat tiiviille kaupungille sekä toisaalta vehreille asuinalueille ja puistoille löydetään”.

”Sormet mullassa, pää pilvissä, toimisto Perustiellä”

Helsingin Munkkiniemessä toimiva tiimi inspiroituu erityisesti haastavista, laaja-alaisista ja eri ammattikuntien välisenä yhteistyönä toteutettavista projekteista.

”Parhaissa projekteissa yhdistyvät oivaltava maisema-arkkitehtuuri, rakennusarkkitehtuuri, kestävä kaupunkiekologia, valaistussuunnittelu ja yllätyksellinen ympäristötaide.”

Maanlumo on yksi tämän hetken kansainvälisesti tunnustetuimpia suomalaisia maisema-arkkitehtitoimistoja. Toimisto on voittanut Vuoden ympäristörakenne -palkinnon kolmesti, aiemmin vuosina 2016 ja 2019, ja menestystä on tullut lukuisissa maisema-arkkitehtuurikilpailuissa. Viimeisin voitto tuli Malmin Lentoasemanpuiston kansainvälisessä maisema-arkkitehtuurikilpailussa vuonna 2020.

Kolme kuvaa: betoninen joenranta-alue, kaupunkipuisto, jossa korkeita kehikkoja, ja ilmakuva talojen keskellä olevasta ulkotilasta.
Ranta-Tampella, Kalasatamanpuisto ja Redin kansipiha Bryga. kuvat: Maanlumo ja Mika Huisman

Toimiston erityisosaamista ovat kaupunkiympäristöt ja niiden laajat kokonaissuunnitelmat sekä erikoisratkaisut, kuten kannen päälle rakennettavat puistot ja pihat. Esimerkki erikoisratkaisusta on kauppakeskus Redin puistokansi Bryga Helsingin Kalasatamassa. Hanke palkittiin aikoinaan Vuoden ympäristörakenteena, ja se on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

”Haluamme, että ihmiset voivat kokea miellyttäviä elämyksiä yllättävissäkin paikoissa – siltojen alla, entisissä teollisuusympäristöissä tai keskellä villiintynyttä luontoa.”

Maanlumon työskentelytapa on analyysi- ja konseptilähtöinen ja kokonaisvaltainen. Suunnittelutyön alussa toimisto luo projektille taiteellisen konseptin, joka kiteyttää ja perustelee sen, mikä projektissa on oleellista.

”Meistä jokainen työ on ainutlaatuinen. Ainutkertaisuus syntyy ajatuksesta, että jokaisen paikan haasteet voidaan suunnittelussa kääntää alueen voimavaraksi. Meille maanpinta on itsessään lumoava aihe: maisema-arkkitehtuurin peruselementti, jonka tutkimiseen ja muotoilemiseen maisema-arkkitehtitoimistomme käyttää paljon aikaa.”

Tulevaisuudessa Maanlumo haluaisi olla mukana hankkeissa, joissa yhdistyvät kaupunkiluonnon mahdollisuudet, ympäristöarvot ja osallistava suunnittelu. Toimistolla on palava halu luoda elämyksellisiä ulkotiloja, joilla on vahva identiteetti – arkipäivän käytettävää ympäristötaidetta.

Valokeilassa-sarjassaan Maanlumo nostaa esiin kolme teemaa: urbaanin ympäristön monipuolisuuden, paikasta lähtevän tarinallisuuden sekä yhteistyön. Katso Maanlumon Valokeilassa-kuvasarjat Archinfon Instagram-tilillä tästä linkistä.

Kaikki tähän asti julkaistut Valokeilassa-kuvasarjat löydät Instagramista tunnisteella #FinArchSpotlight ja Archinfon verkkosivuilta tästä linkistä.

Tutustu Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumoon toimiston verkkosivuilla tästä likistä.