Takaisin artikkeleihin

Kymmenettä vuottaan juhliva Archinfo uudistuu – uusi identiteetti ilmentää uuden strategiamme tavoitteita

Kuvituskuva

Agency Leroy

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta Archinfon perustamisesta. Uutta strategiaa tukeva visuaalinen identiteetti ja uusi verkkosivusto suuntaavat tiedotuskeskusta kohti seuraavaa vuosikymmentään.

Teksti: Miina Jutila

Archinfon toimintaa ylläpitävä Arkkitehtuurikeskus ry perustettiin vuonna 2012, ja tiedotuskeskus aloitti toimintansa seuraavana vuonna. Kymmenessä vuodessa Archinfo on vakiinnuttanut paikkansa arkkitehtuurin kentän toimijana ja laajentanut toimintaansa uusille alueille.

Tänä vuonna käyttöön otettu uusi strategia kiteyttää Archinfon toiminnan kolmeen osa-alueeseen: luoda kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria kohtaan, tehdä suomalaista arkkitehtuuria kansainvälisesti tunnetuksi ja vahvistaa arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä.

Lue Archinfon strategia

Haluamme kehittyä entistä lähestyttävämmäksi

Strategian uudistuksen pohjaksi toteutimme vuonna 2021 sidosryhmä- ja mainetutkimuksen. Vastausten mukaan Archinfoa pidetään asiantuntevana, avoimena ja ajankohtaisena, mutta osa vastaajista koki tiedotuskeskuksen turhan varovaiseksi, jäykäksi ja vaikeasti saavutettavaksi. Tutkimus osoitti, että verkkosivusto on uutiskirjeen ja tiedotteiden ohella Archinfon näkyvin viestintäkanava, ja kolmasosa vastaajista ilmoitti käyttävänsä sivustoa usein tai päivittäin.

Archinfon verkkosivusto vaati päivittämistä, sillä digitaalisessa maailmassa 10-vuotias on jo vanhus. Myös vastauksissa nousi esiin sivuston vanhanaikaisuus sekä tarve selkiyttää Archinfon brändiä ja puhutella vahvemmin suurta yleisöä. Vastauksissa kaivattiin myös Archinfon oman toiminnan nostamista sivustolla vahvemmin esiin.

Näillä ja strategian viitoittamilla suuntaviivoilla ryhdyimme uudistamaan Archinfon visuaalista identiteettiä ja verkkosivustoa. Toiveenamme oli, että uusi ilme olisi ilmava, selkeä ja sopivasti leikkisä. Halusimme uudella verkkosivustollamme vahvistaa sidosryhmätutkimuksen esiin nostamia positiivisia mielikuvia mutta myös tukea kehittymistämme rohkeammiksi, ketterämmiksi ja helpommin lähestyttäviksi.

Uuden ilmeen ja verkkosivut suunnitteli Agency Leroy

Loppuvuodesta 2021 kävimme keskusteluja kuuden graafisen suunnittelijan ja verkkosivukehittäjän kanssa, ja yhteistyökumppaniksemme valikoitui helsinkiläinen luova toimisto Agency Leroy.

“Ilmeen luominen arkkitehtuurin alan organisaatiolle oli meille unelmatoimeksianto. Dialogi Archinfon kanssa oli erittäin sujuvaa ja yhteinen näkemys muodostui heti projektin alkumetreillä”, kertoo Leroyn luova johtaja ja perustajaosakas Janne Hänninen, joka vastasi visuaalisesta identiteetistä. Hänen kanssaan Archinfon ilmeen sovellukset suunnitteli graafinen suunnittelija Tintin Rosvik.

“Identiteetin tehtävä on toimia kehyksenä sisällölle viemättä aiheilta huomiota. Arkkitehtuurin tavoin pyrimme identiteetin avulla luomaan tilan tai alustan tuleville asukkailleen: sisällölle. Identiteetti rakentuu harkitun typografian sekä selkeän gridin varaan. Itse logoon halusimme sisällyttää leikkisyyttä sekä muuntautumiskykyä. Asettumalla kulmaan kuin kulmaan logo kehystää sisällön astumatta sen varpaille”, jatkaa Hänninen. 

Archinfo uusi verkkosivu Anna Rusi
kuva: Anna Rusi

Selkeä rakenne helpottaa käyttöä

Archinfon verkkosivuilla on kymmenen vuoden aikana julkaistu tuhansia uutisia, artikkeleita ja tapahtumia. Varhaisina vuosina suomen- ja englanninkieliset sivustot olivat erillisiä, kunnes vuonna 2018 sivustot yhdistettiin. Osa vanhoista sisällöistä on edelleen ajankohtaista, ja myös dokumentoinnin kannalta meille oli tärkeää, että kaikki julkaisut siirtyvät uudelle sivustolle.

“Paljon on tehty töitä, jotta Archinfon vaikuttava artikkeliarkisto pystyttiin edelleen pitämään saatavilla. Olemme siirtäneet vanhalta alustalta uuteen taustajärjestelmään tuhansia artikkeleita, kuvia ja kuvatietoja ja yhdistelleet eri kieliversioita. Tämän onnistuminen on ollut minulle erityisen tärkeää, ja siksi halusin tehdä sen itse”, kertoo Leroyn osakas ja asiakasstrategiajohtaja Rickard Lindgren, joka johti verkkosivukehittämistä. Teknisestä toteutuksesta vastasi hänen kanssaan tekninen johtaja Martin Stigzelius.

“Archinfon verkkosivuston suunnittelussa painotettiin käyttäjäkokemusta: helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta. Lisäksi meille oli tärkeää luoda sivustolle joustava rakenne, joka voi helposti muuntautua toiminnan kehittymisen mukana ja tarpeen vaatiessa jopa siirtyä uuteen järjestelmään”, jatkaa Lindgren.

Verkkosivuston uudistaminen on pitkä ja merkityksellinen prosessi, jossa toiveita peilataan koko organisaation tavoitteisiin. Archinfossa ilme- ja verkkosivu-uudistuksesta vastasi viestintäpäällikkö Miina Jutila, mutta koko henkilöstö osallistui tavoitteiden asetteluun työpajoissa ja kommentoi kehitteillä olevaa ilmettä. 

Kuulemme mielellämme palautetta uudesta ilmeestämme ja sivustosta! Ole yhteydessä Miinaan, jonka yhteystiedot löydät klikkaamalla artikkelin kirjoittajan nimeä.