Takaisin artikkeleihin

New European Bauhaus -festivaali kokoaa Euroopan päättäjiä ja asiantuntijoita vihreän siirtymän tekojen äärelle

Tapahtuman avajaiset katetussa salissa, jossa istuu paljon ihmisiä.

Miina Jutila

Tänään Brysselissä käynnistynyt festivaali esittelee Uusi eurooppalainen Bauhaus -hankkeen etenemistä ja käynnissä olevia konkreettisia toimenpiteitä. EU:n komission presidentti Ursula von der Leyen uskoo kolme vuotta sitten käynnistämänsä aloitteen voimaan. Suomalaishankkeet ovat vahvasti mukana festivaalin ohjelmassa.

Teksti: Miina Jutila

Järjestyksessä toinen New European Bauhaus -festivaali avattiin eilen iltana Brysselissä juhlallisin menoin. Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen kiitteli avauspuheenvuorossaan, miten pienenä projektina kolme vuotta sitten alkanut NEB on kasvanut valtavaksi liikkeeksi, jossa on mukana 750 yleishyödyllistä yhteisöä ja satoja valtiollisia virastoja ja joka koskettaa miljoonia ihmisiä.

“Vuonna 2021 istutimme siemenen, joka on nyt kasvanut metsäksi. Meillä oli visio kestävämmästä, kauniimmasta ja kaikki mukaan ottavasta tulevaisuudesta, joka luodaan yhdessä. Me EU:ssa voimme tarjota sen toteutumiseen työkaluja, mutta kaiken keskiössä olette te eli Euroopan kunnissa ja kaupungeissa asuvat ihmiset. NEB on teitä varten, ja te johdatte sitä”, Ursula von der Leyen sanoi nostattavassa puheessaan.

Ursula von der Leyen
New European Bauhaus on Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyenin vuonna 2021 EU:n vihreän siirtymän veturiksi käynnistämä aloite. kuva: Miina Jutila

Presidentti von der Leyen nosti esiin kolme EU:n toimenpidettä, joiden edistäminen on aloitteen etenemisen kannalta tärkeää. Ensimmäinen on rahoituksen ja rahoitusmallien vakiinnuttaminen. Esimerkiksi ensi vuodesta lähtien NEB:in teemoihin liittyvään tutkimukseen allokoidaan vuosittain 120 miljoonaa euroa.

Toinen keskeinen toimenpide on aloitteen laajentaminen ja monipuolistaminen. Rakennetun ympäristön vihreä siirtymä on edelleenkin aloitteen keskiössä, mutta mukaan otetaan muitakin toimialoja, kuten muoti, jossa on paljon potentiaalia vahvistaa kaunista, kestävää ja inklusiivista kehitystä. Kolmantena von der Leyen nosti esiin kilpailukyvyn vahvistamisen. Vihreä siirtymä vauhdittaa puhtaan teknologian, tuotteiden ja materiaalien innovaatioita myös rakennusalalla, ja yrityssektori on tärkeää saada mukaan tähän kehitykseen.

“New European Bauhaus -aloitteen oli tarkoitus sytyttää kipinä, ja nyt se on kasvanut ja kukoistaa. Tehkäämme New European Bauhausista inklusiivisemman, kestävämmän ja kauniimman Euroopan sykkivä sydän”, von der Leyen hehkutti.

NEB toimii katalysaattorina muutokselle

Kesäkuussa EU:lle valitaan uusi parlamentti, ja vaikka Ursula von der Leyen jatkaisi presidenttinä, on aiheellista kysyä, mikä New European Bauhaus -aloitteen tulevaisuus on. EU:n koheesiosta ja uudistuksista vastaava komissaari Elisa Ferreiran mukaan NEB:istä on jo tullut niin tunnettu – se on synnyttänyt tuhansia projekteja ja hankkeita ympäri Euroopan – että hänellä on vahva luottamus sen jatkumiseen.

“NEB on liikkeessä eikä sitä voi enää pysäyttää. Se on auttanut meitä kuvittelemaan paremman tulevaisuuden, jossa sen edistämistä asioista on tullut uusi normaali”, Ferreira sanoi avajaistilaisuuden keskustelussa. Festivaalin annista hän nosti innostavaksi esimerkiksi Aalto-yliopiston Time Out! Rethinking Construction -näyttelyn.

NEB festivaali
Brysselin Parc du Cinquantenaire -puisto sekä siellä sijaitseva Musée Art & Histoire toimivat NEB-festivaalin näyttämöinä. kuva: Miina Jutila

Belgia on tänä keväänä Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa. Belgian pääministeri Alexander De Croon mukaan ihmiset haluavat muutosta, jos se näyttäytyy kauniina, viihtyisänä ja houkuttelevana.

“Ilmastonmuutos vaatii meidät määrittelemään uudelleen, mikä meille on siedettävää mukavan ja laadukkaan elämän kannalta. Tämä kaikki on New European Bauhaus -hankkeen keskiössä”, De Croo sanoi.

De Croon mielestä on hienoa, ettei EU ole sulautunut “Euroopan yhdysvalloiksi”, vaan unionissa on 27 erilaista maata ja vielä useampia erilaisia kulttuureja. Nämä kulttuurit ovat rikkaus ja EU:n vahvuus, myös kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

“Elämme aikaa, jolloin alamme ymmärtää, että uusien teknologioiden lisäksi voimme myös ottaa oppia perinteisistä menetelmistä. Voimme hyödyntää uutta teknologiaa herättämään henkiin vanhoja, lähes unohdettuja menetelmiä ja esimerkiksi rakentamisen tapoja. Uusien ja vanhojen teknologioiden yhdistelmä on reitti parempaan huomiseen”, sanoi De Croo.

Ratkaisuna high-techin ja no-techin yhteentuominen

Arvostettu saksalainen fyysikko ja ilmastotieteilijä Hans Joachim Schellnhuber muistutti ilmastonmuutokseen liittyvistä faktoista, joiden valossa ihmiskuntamme on matkalla dramaattisiin, miljardien ihmisten elämään vaikuttaviin muutoksiin.

On arvioitu, että vuoteen 2100 mennessä planeettamme väkiluku on kasvanut nykyisestä lähes kahdeksasta miljardista lähes kymmeneen miljardiin. Kasvu on suurinta Afrikan mantereella, jonka väkiluku lähes kolminkertaistuu. Sen sijaan Euroopan ja jopa Aasian väkiluvun ennustetaan pienenevän. Olemme jo ylittäneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen, ja vääjäämättömästi menemme kohti kahden asteen nousua vuosisadan puoliväliin mennessä. Nykymenolla vuonna 2100 maapallon keskilämpötila on noussut 2,7 astetta ja jopa kolmasosan maailman väestöstä asuinalue on muuttunut elinkelvottomaksi.

Schellnhuberin sanoma oli kuitenkin positiivinen: Vaikka emme pääse ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi asettamiimme tavoitteisiin, tekemällä vaikuttavia toimia nyt voimme kääntää lämpötilan nousukäyrän laskuun vuosisadan vaihteessa ja saada aikaan palauttavaa kehitystä.

Kuten pääministeri De Groot, myös Schellnhuber puhui uusien – Hi-Tech – ja ikiaikaisten – No-Tech – teknologioiden yhteentulemisesta ja teollistumisen aikakauden – Middle-Tech – teknologioiden käytön lopettamisesta. Hän pohti, miltä tällainen muutos voisi rakennetussa ympäristössä näyttää ja piti NEB-festivaalia juuri sellaisena alustana, jossa ideoita ja käytänteitä voidaan jakaa ja kehittää yhdessä.

NEB festivaali kaavio
Ilmastotieteilijä Hans Joachim Schellnhuber havainnollisti, miten uudet teknologiat ja ikiaikaiset käytännöt voidaan tuoda yhteen. kuva: Miina Jutila

Kaikille avoin New European Bauhaus -festivaali järjestetään Brysselissä 10.–13. huhtikuuta. Lisäksi ympäri Eurooppaa järjestetään satelliittitapahtumia, Suomessakin kolme. Oulussa ja verkossa 11.4. kello 14 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa pohditaan Meri-Toppilan sekä Aaltosiilon tulevaisuutta. Rakennustietosäätiön tapahtumassa Helsingissä ja verkossa 11.4. kello 13 alkaen valotetaan rakennetun ympäristön muutosvoimia ja -ilmiöitä. Porin lyhytaaltoasemalta lähetetään 15.4. kello 14 Raaka/Aine-verkkotapahtuma, joka nostaa keskiöön sen, mikä on jätetty, hylätty tai tuomittu arvottomaksi.

Archinfo on mukana Brysselissä sekä kansallisen NEB-yhteyspisteen roolissaan että Finimalism-hankkeella, joka järjestää festivaalin virallisessa ohjelmassa työpajamuotoisen Finimalize this! -keskustelun.

Lue Oulu Innovation Playground – Aaltosiilo -tapahtumasta
Lue Muutosvoimat & -ilmiöt rakennetussa ympäristössä -tapahtumasta
Lue Raaka/Aine – Arvo, jäte ja Uusi paikallinen -tapahtumasta
Lue Finimalize This! -tapahtumasta
Lue kaikesta NEB-festivaalin suomalaisohjelmasta