Arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun kansainvälisen näkyvyyden yhteishanke

Kuvituskuva

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Fashion Finland ry ja Finnish Design Info päivittävät yhteistyössä Finnish Design -brändiä ja vahvistavat Suomen maakuvaa arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun avulla.

Maailmalla design-käsitteeseen luetaan arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu. Myös Finnish Designin kansainvälisesti tunnetuimmat nimet ovat näiltä kolmelta suunnittelualalta. Design tunnetaan asiantuntijapiireissä Suomen vahvuutena, mutta suuremman yleisön saavuttamisessa riittää vielä työtä. Kansainvälisissä maabrändivertailuissa Suomi oli viime vuonna sijalla 15, kun taas esimerkiksi Ruotsi ylsi sijalle yhdeksän. Ero käy ilmi erityisesti kategoriassa kulttuuri, johon selvityksessä sisältyy myös tunnetut kuluttajabrändit.

Kolme suunnittelualojen viestinnällistä toimijaa – Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Fashion Finland ry (FaFi) ja Finnish Design Info -hanke (FDI) – alkavat yhteisvoimin vahvistaa arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tavoitteena on luoda ketterä ja asiantunteva verkosto tukemaan Suomen maakuvatyötä ja nostamaan esiin maamme uutta osaamista arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun aloilla sekä näin edistämään myös liiketoiminnallisia menestymisen mahdollisuuksia.

Yhteishankkeen kautta pyritään voimistamaan suunnitteilla olevan uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon – AD-museohankkeen – synnyttämää kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria, muotia ja muotoilua kohtaan. Suunnitelmissa on muun muassa yhteisiä tapahtumia ja viestinnällistä yhteistyötä, joissa kolme suunnittelualaa esiintyvät yhdessä.

Helmikuussa 2022 käynnistynyttä yhteistyöhanketta valmisteltiin syksyllä 2021, ja se on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 160 000 euron pohjarahoituksen. Rahoitukseen sisältyy Finnish Design Info -hankkeen jatko vuodelle 2022.

Noin puolet summasta varataan konkreettiseen viestintätyöhön. Archinfon, FaFin ja FDI:n yhteisen, kansainväliselle yleisölle suunnatun viestintäkampanjan ydinteemana on kestävä siirtymä: mitä ratkaisuja suomalainen arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu tarjoavat aikamme suurimpaan globaaliin haasteeseen.

Viestintätekojen lisäksi vuoden aikana kartoitetaan yhteistyöverkoston toimintamalleja. Yhteiseen selvitykseen osallistuvat kaikki yhteishankkeen taustaorganisaatiot, joiden lisäksi mukaan kutsutaan muita arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun toimijoita eri puolilta Suomea.

Yhteistyön suunnittelu alkoi kesällä 2021 Fashion Finland ry:n aloitteesta, ja selvityksen koordinointivastuu on Finnish Design Info -hankkeella. Yhteishankkeen lähtökohtana on löytää kestävä pohja viestinnällisen yhteistyön jatkamiselle ja kehittämiselle tulevina vuosina.

Jaa tämä projekti

Archinfon projektit ja hankkeet